Salvet som Jesus

av Arnfinn Clementsen

Apg 10:38 Hvordan Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd
og med kraft, Han som gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var undertrykt av djevelen, for Gud var med Ham.

Innledning: Salvelse
I gammel tid "salvet" hyrdene sauene med olje på hodet for å beskytte dem...
Salve/ olje kan lege sår, dempe smerter, gi bevegelighet, duft og velvære.
Salveoljen i GT ble laget av beste type krydder; myrra, kanel, velduftende sukkerrør, kassia, og olivenolje - salveoljen skulle lukte godt og gjøre godt!

Salvelsen i Gamle pakt, ved innsettelse av og over prester, profeter, konger..
I Den Nye pakts -nådens tid - i Kristus - er salveoljen gitt til alle som tror!
2Kor 1:21 Han som knytter oss sammen med dere til Kristus,
og som har salvet oss, er Gud

1Joh 4:17 For som Han er, slik er vi i denne verden

1. Salvelsen forsterker det naturlige
Sak 4: 6 men ved min Ånd
N.B. Vi er avhengige av salvelsen - salvelsen er forskjellen
Vi gjør vårt beste - og Gud gir sitt beste!
Gutten med de 5 brød og 2 fisker (Matt 14:13-21)
1Sam 10:1-7 7 at du skal gjøre det som ligger deg for hånden
David brukte slyngen og 5 steiner og beseiret Goliat (1Sam 17)

2. Salvelse er alltid for en hensikt
Luk 4:18-19 Herrens Ånd er over meg, for Han har salvet meg til å forkynne
Apg 10:38 Han som gikk omkring og gjorde godt...
Salvelse til den troendes tjeneste
Kollektiv salvelse i Guds forsamling
Salvelse til spesielle tjenester og oppdrag

3. Salvet som Jesus
Guds kraft og kjærlighet skal gjennom oss være tilgjengelig for mennesker!
Joh 14:12 Den som tror på Meg, han skal også gjøre de gjerningene
Jeg gjør. Han skal gjøre større gjerninger enn disse, for Jeg går til Min Far.

Avslutning:
Vi kan leve Jesu overnaturlige naturlige liv i hverdagen,
salvet av Gud - salvet som Jesus

 

Salvet som Jesus Salvet som Jesus

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda