SYNDENS LOV VERSUS ÅNDENS KRAFT

av Tormod Røyland

BIBELAVSNITT: Rom 7, 14 - 8, 6
Romerbrevet kapittel 7 og 8 er spennende. Paulus beskriver mennesket
uten Kristus (kap 7) og med Kristus (kap 8). Samtidig forklarer
apostelen Paulus om hvordan syndens lov, som leder ikke-kristne
mennesker, fortsatt har kraft i det mennesket som er frelst. Paulus
sier: Det jeg vil gjør jeg ikke, og det jeg ikke vil, gjør jeg.
Løsningen er å leve i Ånden. I Åndens kraft har vi kraften og
potensialet til og leve et seirende kristenliv.

1. MANNEN I ROMERBREVET KAP. 7 OG SYNDENS LOV
Mannen i Romerbrevet 7 er mennesket uten Jesus som lever i en slavetilstand:
Mannen er solgt som slave til synden. Jesus sier også at menneskeheten
kom under djevelens herredømme og har djevelen til far. Dette betyr
ikke at mennesket er besatt av den onde, men at ondskap hersker. Det
forstår vi er sant når vi ser rundt oss i verden på uforståelig nød og
ondskap. Mennesket uten Gud er en fallen skapning.
Mannens kjøtt og blod er dominert av syndens kraft
Han gjorde opprør mot Gud: Loven (De 10 bud) sa: "Du skal ikke..". Men
mennesket sa: "Hvorfor ikke.."
Han bar frukt for døden.
Paulus sa: I meg bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men og gjøre
det gode makter jeg ikke.
Jeg vil det gode, men gjør det onde.Han presiserer samtidig at det
ikke er han som gjør det, men synden som bor i ham, og fortsetter:
Mitt indre sier med glede ja til Guds lov, men jeg merker en annen lov
som kjemper imot.
Hva er det Paulus snakker om? Jo: Sitt gamle jeg: Jeg ulykkelige
menneske! Hvem skal fri meg.
Mannen i Romerbrevet 7 var fanget i et "ulykkelig ekteskap" med loven,
som bandt ham til loven så lenge han levde. Det eneste som kunne sette
ham fri fra dette "ekteskapet" var at en av partene døde. "Jeg
ulykkelige menneske! Hvem skal fri meg fra denne dødens kropp"!

2. MANNEN I ROMERBREVET KAP 8 OG ÅNDENS LOV.
Svarer kommer så forløsende i kapittel 8: Så der det da ingen
fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus! Det ulykkelige ekteskapet
med syndens lov tar slutt når Jesus dør for mannen i Romerbrevet 7
(som er hver enkelt av oss).
Jesus setter oss fri (Rom 8; 1 - 3), for gjennom Jesu forsoningsdød så
dør vi med Ham!
Gal 2,20 sier at "jeg er korsfestet med Kristus - og jeg døde fra
loven (det ulykkelige ekteskapet) som hold meg som slave under synden.
Akkurat som loven om aerodynamikk (som løfter flyene fra bakken) er
sterkere enn tyngdeloven (den opphever ikke tyngdeloven, men virker
sterkere), så er Åndens lov sterkere enn syndens lov.

3. FORTSETT OG LEV KRISTENLIVET I ÅNDENS KRAFT!
Kampen er ikke over! Alle våre problemer forsvant ikke da vi ble frelst.
Vi kjenner fortsatt på syndens kraft som vil trekke oss bort. MEN
Åndens kraft er sterkere.
Rom 8:12 Derfor, søsken, skylder vi ikke vårt kjøtt og blod noe, så vi
skulle leve slik det vil. 13 For hvis dere lever slik kjøttet vil,
skal dere dø. Men hvis dere ved Ånden dreper kroppens gjerninger, skal
dere leve. 14 Alle som drives av Guds Ånd, er Guds barn.
Derfor: Lev i Ånden! Lev i kraften av forsoningen - Jesus har gjort
alt! Du kan forløse Den Hellige Ånds kraft i ditt liv gjennom tro på
Guds nåde og fokuser ditt liv på det som er godt: Fil 4; 8 sier: Til
slutt, søsken: Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er
verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros,
legg vinn på det!

 

SYNDENS LOV VERSUS ÅNDENS KRAFT SYNDENS LOV VERSUS ÅNDENS KRAFT

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda