Romerbrevet del 2 - TRO OG TILLITT

av Tormod Røyland

Han var ikke vantro og tvilte ikke på Guds løfte, men ble sterk i troen og ga Gud ære. 21 For han var overbevist om at det Gud hadde lovet, hadde han også makt til å gjøre Rom 4.20.
Tro flytter vårt fokus fra oss selv, til Ham. Fra våre omstendighet, til hans herlighet. Fra selvstrev, fra loviskhet og fra religiøsitet, til nåde, liv og seier i Jesus

 

Vår Gud er den samme Gud som Abraham trodde på; den Gud som gjør de
døde levende og som byr at det som ikke er, skal bli til! Det gir håp
i alle situasjoner!

1. Tro virkeliggjør Guds nåde (favør, gunst) over livet ditt
Rom 5; 2: Gjennom Ham (som er troens opphavsmann og den som fullfører
troen i våre liv) har vi også ved troen fått adgang til den nåde som
vi står i.
MERK deg at du står i Guds nåde - derfor må du tro på den nåde du
allerede er frelst inn i.

2. Hva er TRO? Tro er:
Hebr 11;1: Troen er et pant (sikkerhet) på det vi håper, et bevis
(overbevisning) for det vi ikke ser.
- Egil Strands bibelhåndbok: Tro er absolutt tillitt, fullstendig
overgivelse, helhjertet lydighet.
- Strongs og Moffats oversettelse sier at TRO ER OVERBEVISNING!
Da er spørsmålet: OVERBEVISNING OM HVA? OVERBEVISNING OM AT GUDS
LØFTER ER FOR DEG!
- Abraham tvilte ikke på Guds løfte! (Rom 4;20) - Sara stolte på at
han som hadde gitt løftet, var trofast. (Hebr 11/11)
Troen må bygge på hva Gud har sagt at han vil gjøre - ikke på hva vårt
behov er! Troens fundament er Guds ord og løfte og hva Gud sier om
hvordan han vil møte våre behov.

3. Kan en troende tvile? Javisst.
Midt i tro kan du tvil. Men MERK:
Tvil er en følelse i din sjel. Tro en overbevisning i ditt hjerte.
Hvis tvilen (følelsene) får overtaket på troen, kan tro (i din ånd) gå
over i vantro. Da må du komme deg inn i tro igjen! Tal troens ord høyt
for deg selv - selv om følelsene stormer i deg. Kjære venn: Tvil på
din tvil - tro på din tro.

4. TRO og TILLIT
I Daniels bok leser vi om tre fantastiske unge menn som kommer opp i
en alvorlig krise. Som gudfryktige jøder nekter de og bøye seg for
Kong Nebukadnesars påtvungne avgudsdyrkelse.
Dan 3; 14 Nebukadnesar tok til orde og sa til dem: «Er det sant,
Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, at dere ikke dyrker min gud og ikke
tilber gullstatuen jeg har stilt opp? ... For vil dere ikke tilbe den,
skal dere straks kastes i ovnen med flammende ild. Finnes det da noen
gud som kan berge dere fra min hånd?»

Disse tre mennene stod ovenfor en livskrise med potensiell dødelig
utgang. På grunn av sin tro på Israels Gud, stod de i fare for og
miste livet. Den eneste måten, fornuftig sett var å fornekte troen og
bøyes seg for statuen.
Vi opplever også kriser i vårt liv, og noen av dem kan gå på troen
løs. Vi tror på Gud, og vi tror han er mektig til og føre oss gjennom
og ut. Men noen ganger kan vi oppleve at troen tilsynelatende ikke gav
resultater. Det var ting vi måtte gjennomleve og bønnesvaret så ut til
å utebli. Hva skjer med troen da?

Dan 3; 16. Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego svarte kong Nebukadnesar: « Om
den Gud som vi dyrker, kan berge oss ut fra ovnen med flammende ild og
fra din hånd, konge, så vil han berge oss. Og om han ikke gjør det,
skal du vite, konge, at vi likevel ikke vil dyrke din gud og ikke
tilbe gullstatuen du har reist.»

Hvilket svar! De unge mennene viser oss en viktig side av troen; en
tillit til Gud gjennom alt. Vårt liv og vår vandring med Gud er ikke
bare hva vi kan FÅ FRA Gud. Det er en RELASJON som må få vokse fra tro
til tillit, fra tillit til hvile i ham. Tro er tillit og tillit er og
hvile i Gud - din gode far.
Forskjellen mellom tro og tillit er at troen gir, mens tillit er hvile
i Gud. Tro tror at Gud er i stand til og kan gjøre hva vi ber ham om.
Tillit sier at selv om han tilsynelatende ikke gjør det, vil jeg
likevel alltid holde fast ved ham på grunn av hvem han er og ikke på
grunn av hva jeg kan få fra ham.

Dan 3; 21 Så ble mennene bundet og kastet i ovnen med flammende ild,
med kappene, buksene, luene og de andre klærne på seg. .. kongens
rådsherrer stimlet sammen, og de så at ilden ikke hadde hatt makt over
kroppene til disse mennene. Håret på hodene deres var ikke svidd,
kappene var ikke skadet, og det luktet ikke brent av dem.

Er du midt i ilden? Er du midt i stormen? Ta imot og tro Guds løfte til deg:
1. Krøn 28:20 Vær ikke redd og mist ikke motet! For Herren Gud, min
Gud, er med deg. Han vil ikke slippe deg og ikke forlate deg
Hebr 13,5 For Gud har sagt: Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke
Derfor kan vi tillitsfullt si: Herren er min hjelper, jeg frykter
ikke.

Si det til du tror det - siden sier du det fordi du tror det! Gud velsigne deg!

 

Romerbrevet del 2 - TRO OG TILLITT Romerbrevet del 2 - TRO OG TILLITT

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda