Romerbrevet del 1 - AV TRO TIL TRO

av Tormod Røyland

Denne søndagen fortsatte pastor Tormod serien fra Romerbrevet. Tormod løfter frem to sannheter: Frelst av tro, til et liv i tro. Rom 4; 13 – 25 og Rom 1; 17
1. TRO TIL FRELSE( = Rettferdiggjort av tro).
Dette er den universale troen i den forstand at den inkluderer oss i fellesskapet med Gud. Til deg som ikke bekjenner Jesus som din personlige frelser, og til deg som sliter med frelsesvisshet – merk dere dette:

A. Abraham het Abram før Gud kalte ham.
Abram kjente ikke Gud. Han var ingen "kristen". Gud kalte på Abram og Abram tok imot kallet. Abram fikk et nytt navn: Abraham - "h" er åndsbokstaven - Guds Ånd kom over Abraham. Rettferdigheten og frelsens gave ble gitt Abraham ved tro! J.fr Rom 4/16.

B. Vi blir også frelst på samme måte, ved tro på Jesus!
Eksempel: Innvandrere til Norge må ha oppholdstillatelse. Den gir adgang og tilgang til alle goder i landet. Oppholdstillatelsen kan sammenliknes med tro. Tro på Jesus gjør deg til borger av himmelens rike, frelst ved tro på Jesus og gir deg tilgang til og alle rettigheter hos Gud.

C. Frelse ved tro er en gave som blir gitt deg ufortjent og gratis.
Les Rom 4; 13. Du ser at "loven" i dette verset er menneskets egeninnsats eller dugelighet. "Jeg er ikke god nok til å være en kristen, jeg fortjener ikke Guds gave". Det stemmer det. Du fortjener det ikke. Likevel får du frelsens gave. Fordi: Rom 3;24: Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Med andre ord: Du trenger ikke å gjøre noe - det er bare og ta imot.

Neste skritt på troens vei: "Frelst av tro - TIL TRO! Tro er vårt liv som kristne, og tro er en del av vår identitet: Vi ER troende! Vi tror på Gud Fader. En spennende relasjon og et samarbeid!

2. TROEN S LIV - et naturlig overnaturlig liv med Gud hver dag!
Tro er tilbehag for Gud. Gud vil at vi mer og mer skal komme inn i troslivet - for det er ved tro vi lever med Gud.
Rom 5; 17 sier: Hvor mye mer skal da ikke de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave, eie livet og få herredømme ved den ene, Jesus Kristus!

Vi må bort fra den holdningens om lett sniker seg inn at: "Gud gjør det om han vil - når han vil". Det er religion! Kristen tro er: Ved tro skal du få eie livet og få herredømme - med andre ord: Du kan sette agenda og skape forandring i ditt liv ved tro! Vi må ikke miste spensten og forventningen til og leve i tro med Gud! Den rettferdig skal leve ved tro. Tro kobler deg til Guds vilje! Og Guds vilje er klart uttalt i Bibelen.

A. TRO
a. Egil Strand: Absolutt tillitt, fullstendig overgivelse, helhjertet lydighet.
b. Strongs og Moffats: Tro = overbevisning:
c. Saras tro: I tro fikk også Sara kraft til å grunnlegge en ætt, enda hun var ufruktbar og for gammel til å få barn. For hun stolte på at han som hadde gitt løftet, var trofast Hebr 11;11.

B. TRO = BEVIS (FULL TILLIT og SIKKERHET).
Hebr 11;1: Troen er et pant (sikkerhet) på det vi håper, et bevis (overbevisning) for det vi ikke ser.
Ordet for "bevis" betyr "det som sitter under" - altså "fundament". Derfor er tro fundamentet - tro er full tillit - tro er sikkerhet... for hva? For det du håper. Berkley bibelkommentar sier: Tro danner et sikkert fundament for det som en håper på (Guds løfte).

Konklusjon: Det er avgjørende vitkig for at du VET hva Gud har sagt for og kunne tro - om du ikke vet det, kan du ikke tro det. Men vet du det - da kan du tro og være overbevist!

AVSLUTNING:
Hva vet vi?
Frelse er for alle fordi Guds ord sier: ALLE dem som tok i mot ham, gav han rett til å bli Guds barn (Din frelse, familiens frelse, venners frelse..) Tro Gud for frelse!
Hva vet vi?
Helbredelse er for alle fordi Guds ord sier: "Ved hans sår er VI blitt legt"!
Bosworth sier: "Tro kommer der Guds ord er kjent og tatt imot".
Les Ordet, mediter på ordet, la ordet bli en del av deg - da fungerer tro!

 

 

Romerbrevet del 1 - AV TRO TIL TRO Romerbrevet del 1 - AV TRO TIL TRO

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda