Rettferdighet

av Frank Erlandsen

Verdens rop etter rettferdighet samsvarer med Guds tilbud om rettferdighet. Derfor skal vi så rettferdighet inn i verden både med våre ord, handlinger og penger. Jesus er prototypen på rettferdighet, og han er et "såkorn" for retferdighet. Dersom vi får Jesus ut til verden, vil rettferdighet komme som resultat.

Vi skal ikke gi opp, men kommer til å se frukt når vi i troskap utfører den såjobben, Gud vil vi skal gjøre. Vi skal også bryte nytt land og søke Gud slik at han kan regne rettferdighet over oss. Hosea kapittel 10 og vers 12 beskriver dette konsist og rett på sak.

Rettferdighet Rettferdighet

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda