Rettferdig hele tiden

av Arnfinn Clementsen

 

"Rettferdig hele tiden"
Rom 5:17 "...så skal da de som tar imot nådens oveflod og rettferdighetens gave, desto mer ha liv og herske ved Den Ene, Jesus Kristus"
Rett tro fører til rett liv, og ikke motsatt. Forståelse av Guds nåde og rettferdighet er grunnleggende.
I Kristus har vi fått en ny identitet. Vi er ikke lenger syndere, men rettferdige. Gjennom ett offer en gang for alle har Gud erklært oss rettferdige.
Det forskjell på å falle i synd, og å leve i synd. Når vi synder renses vi gjennom Jesus blod. Ved den kraft som finnes i nåden og rettferdigheten kan vi seire. Og hele tiden er vi rettferdige på grunn av det Jesus har gjort!

Rettferdig hele tiden Rettferdig hele tiden

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda