Rette koblinger

av Arnfinn Clementsen

Innledning: Rette koblinger
Betydningsfullt med rette koblinger – på alle plan i livet
Vår tid fokuserer på nettverksbygging og relasjoner – viktig med gode forbindelser.
Rette koblinger vil velsigne deg - feil koblinger vil stjele kraften og gleden i livet ditt!
Viktig å koble med mennesker som har noe du vil ha – eller som vil ha det du har!

1. Koblet med Gud
Koll 1:13 -14 13Han er Den som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i Sin elskede Sønns rike
På grunn av det Jesus har gjort er vi koblet til Gud.
Forbindelsen var brutt, men Jesus gjenopprettet alt!
Guds Ånd bor i oss! Jesus bor i oss ved sin Ånd! Vi er koblet til Gud!
Fil 4:13 Jeg makter alt i Kristus, Han som styrker meg.

2. Koblet med Gud i bønn
Bønn er ikke et pliktløp, men fellesskap med Gud
Bønn er å snakke med Gud/ Jesus
Bønn er å lytte - høre Guds stemme
Veien til Gud er alltid åpen - åpen linje
Heb 4:16 La oss derfor komme fram til nådens trone med frimodighet for at vi
kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det.

3. Koblet med Gud i Bibelen
Sal 119:105 Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti
Bibelen er ikke en lovbok, men livets bok
Guds ord er daglig brød for våre liv!
2Kor 3:6 Han som også gjorde oss dyktige til å være tjenere for en ny pakt, ikke bokstavens pakt, men Åndens pakt. For bokstaven slår i hjel,
men Ånden gjør levende.

4. Koblet med Gud i menigheten
Menighet er et sted hvor mennesker kobles med Gud og hverandre
1Kor 12:12 For slik som legemet er ett og har mange lemmer, men alle de mange lemmene på det ene legemet er ett legeme, slik er det også med Kristus

5. Koble nye mennesker med Gud
Folk er opptatt av det overnaturlige
Alle behøver Gud - og de fleste ønsker Gud - svaret er Jesus!
Kol 4:5-6 5 Vandre viselig overfor dem som er utenfor, og kjøp den lagelige tid!
6 Deres tale må alltid være vennlig, krydret med salt, slik at dere kan vite
hvordan dere bør svare hver enkelt

Avslutning: Du er koblet til Gud!

 

Rette koblinger Rette koblinger

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda