Rett fokus

av Tormod Røyland

- å følge Jesus i det 20. århundre (Del 2).
TEKST: Matt 4; 18 – 20
Hva vil det si og følge Jesus i det 20. århundre? Denne søndagen sette pastor Tormod fokuset på tema gjennom 3 stikkord: OPP – INN – UT. Kristenlivet leves i disse tre dimensjonene.
Sannheter kan ofte beskrives 3-foldig: F.eks god helse: 1) Søvn/ hvile 2) Mat og drikke 3) Mosjon og trening.
Slik er det også i vårt kristenlivet – det er sammensatt av 3 viktige dimensjoner som henger i sammen. Blir en av dem uskarp og uklar – da vil vi utvikle åndelige mangelsykdommer.

Rett fokus på dimensjonen:
1. OPP - fellesskap med Gud

1) 1. Kor 1; 9 Gud er trofast, og ved ham ble dere kalt inn i samfunn
- Samfunn er en dyp og overgitt form for fellesskap.
- Samfunn: Betyr: "funnet sammen". Har med tilhørighet og identitet i Gud å gjøre.

2) Kristendom er relasjon - religion er regler
- Islam: Allah sendte en bok
- Kristendom: Gud sendte en person
Jeg har kommet for at de skal ha liv og det i overflod (Joh 10;10)

3) Standarden på relasjonen
- Guds trofasthet - det er høyeste kvalitet på en relasjon
- Er vi troløse, er han trofast, han kan ikke fornekte seg selv.

Rett fokus på dimensjonen:
2. INN - din identitet (være) og din karakter (gjør)!
Tidlig i menighetshistorien ser vi at kirkefedrene laget noen punkter på åndelige disipliner for å se til at man hele tiden vokste i sitt trosliv - bibelske prinsipper.

1) Leve i Ordet (bibellesning - bibelmeditasjon).
- Bibelen vil bygge din Gudsrelasjon og justere dine tanker.
2) Lev i bønn
- Bønn involverer Gud i ditt liv og bevarer deg fra feil type bekymring (engstelse/ frykt).
3) Lev i menigheten
- Kristenlivet leves best sammen med andre mennesker
- Plant ditt liv i menigheten - vær overgitt og helhjertet.
4) Bekjennelse - finn din ansvarsperson
- Bekjenn synd og svak karakter. En ansvarsperson hjelper deg og leve i lyset med ditt liv.
5) Givertjeneste
- Givertjeneste er en hjerterespons på Guds ord om å gi til Guds rike og menigheten.
- Givertjenesten skal velsigne deg - og når du velsignes, husk å omsette velsignelsen i nye offer for Guds rike, og ikke bare i økt forbruk.

Disse 5 åndelige disiplinene er blant de viktigste i vårt kristenliv. Kompromisser vi på dem, så vil vi bli svake i vårt åndsliv.

Rett fokus på dimensjonen:
3. UT - misjonalt liv

1) Et misjonalt liv - på oppdrag for Guds rike!
- En holdning og bevissthet i våre liv.
2) Matt 28; 18: Gå ut i hele verden. Oppdraget for all kristne til alle tider!
- Gud kaller oss til å være hans vitner!
- Guds rikes ambassadører:
3) Finn ditt FREDSMENNESKE (Matt 10; 11 - 14)
- Et menneske som åpner sitt hjerte for deg og setter pris på deg, og som du vil sette pris på (Jesus i deg).
4) Tjen Gud ut ifra relasjon og ikke frustrasjon.

 

Rett fokus Rett fokus

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda