Rett fokus

av Tormod Røyland

- å følge Jesus i det 20. århundre (Del 2).
TEKST: Matt 4; 18 – 20
Hva vil det si og følge Jesus i det 20. århundre? Denne søndagen sette pastor Tormod fokuset på tema gjennom 3 stikkord: OPP – INN – UT. Kristenlivet leves i disse tre dimensjonene.
Sannheter kan ofte beskrives 3-foldig: F.eks god helse: 1) Søvn/ hvile 2) Mat og drikke 3) Mosjon og trening.
Slik er det også i vårt kristenlivet – det er sammensatt av 3 viktige dimensjoner som henger i sammen. Blir en av dem uskarp og uklar – da vil vi utvikle åndelige mangelsykdommer.

Rett fokus på dimensjonen:
1. OPP - fellesskap med Gud

1) 1. Kor 1; 9 Gud er trofast, og ved ham ble dere kalt inn i samfunn
- Samfunn er en dyp og overgitt form for fellesskap.
- Samfunn: Betyr: "funnet sammen". Har med tilhørighet og identitet i Gud å gjøre.

2) Kristendom er relasjon - religion er regler
- Islam: Allah sendte en bok
- Kristendom: Gud sendte en person
Jeg har kommet for at de skal ha liv og det i overflod (Joh 10;10)

3) Standarden på relasjonen
- Guds trofasthet - det er høyeste kvalitet på en relasjon
- Er vi troløse, er han trofast, han kan ikke fornekte seg selv.

Rett fokus på dimensjonen:
2. INN - din identitet (være) og din karakter (gjør)!
Tidlig i menighetshistorien ser vi at kirkefedrene laget noen punkter på åndelige disipliner for å se til at man hele tiden vokste i sitt trosliv - bibelske prinsipper.

1) Leve i Ordet (bibellesning - bibelmeditasjon).
- Bibelen vil bygge din Gudsrelasjon og justere dine tanker.
2) Lev i bønn
- Bønn involverer Gud i ditt liv og bevarer deg fra feil type bekymring (engstelse/ frykt).
3) Lev i menigheten
- Kristenlivet leves best sammen med andre mennesker
- Plant ditt liv i menigheten - vær overgitt og helhjertet.
4) Bekjennelse - finn din ansvarsperson
- Bekjenn synd og svak karakter. En ansvarsperson hjelper deg og leve i lyset med ditt liv.
5) Givertjeneste
- Givertjeneste er en hjerterespons på Guds ord om å gi til Guds rike og menigheten.
- Givertjenesten skal velsigne deg - og når du velsignes, husk å omsette velsignelsen i nye offer for Guds rike, og ikke bare i økt forbruk.

Disse 5 åndelige disiplinene er blant de viktigste i vårt kristenliv. Kompromisser vi på dem, så vil vi bli svake i vårt åndsliv.

Rett fokus på dimensjonen:
3. UT - misjonalt liv

1) Et misjonalt liv - på oppdrag for Guds rike!
- En holdning og bevissthet i våre liv.
2) Matt 28; 18: Gå ut i hele verden. Oppdraget for all kristne til alle tider!
- Gud kaller oss til å være hans vitner!
- Guds rikes ambassadører:
3) Finn ditt FREDSMENNESKE (Matt 10; 11 - 14)
- Et menneske som åpner sitt hjerte for deg og setter pris på deg, og som du vil sette pris på (Jesus i deg).
4) Tjen Gud ut ifra relasjon og ikke frustrasjon.

 

Rett fokus Rett fokus

Tilbake til talereferater

 

 

Himmelen til jorden

av Rune Borgsø

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda