Ressurser

av Arnfinn Clementsen

Hør talen fra søndagens gudstjeneste her

Fill 2:12-13  Derfor, mine kjære, slik dere alltid har vært lydige, ikke bare da jeg var hos dere, men mye mer nå ved mitt fravær, så arbeid på deres egen frelse med frykt og beven!

For det er Gud som virker i dere både å ville og å virke for Hans gode vilje - BGO


Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, 

work out your own salvation with fear and trembling; 
for it is God who works in you both to will and to do 

for His good pleasure - NKJV


Den viktigste ressurs - The most important  resource

Skjulte ressurser - tilgjengelige ressurser - uanede ressurser

Kirkens største ressurs er ikke bygningen, økonomien, organiseringen, markedsføringen, ledelsen, men DU!
Ikke la fortidens nederlag - eller seire - begrense deg!
Ikke la andre menneskers meninger om deg begrense deg!
Ikke la din barndom og oppvekst begrense deg!

Ikke la ditt eget selvbilde eller "rammer" begrense deg lenger!

 

1. Gud virker i og gjennom oss / God works in us and through us

Fill 2:12  arbeide på frelsen/ med frelse som grunnlag
    - ut fra frelsen - "work out our salvation"
Frelse er mer enn tilgivelse, det betyr en ny skapning;
Guds ånd i vår ånd, frihet fra synd og Satans makt,
potensial og ressurs i oss!

Fill 2:13 For det er Gud som virker i dere både å ville
     og å virke
for Hans gode vilje

2.   Gud virker i oss - å ville / God works in us - to will

Viktig å ta ansvar, men det som fungerer er det du ønsker og vil...

Det som kommer fra ditt hjerte!!!

DHÅ vil virke i oss slik at vi vil det Gud vil
Rom 8:6  For det kjøttet vil, er død, men det Ånden vil,
     er liv og fred
Joh 15:7 Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere,
     be da om hva dere vil, og dere skal få det

Vi vil be - Vi vil leve for Gud - Vi vil tjene Gud

3.    Gud virker i oss - å gjøre / God works in us - to do

Han virker i oss med kraft til å gjøre - gjennomføre!
Det Han vil du skal gjøre gir han deg Kraft til å gjøre!
Det finnes en energi - en glede -en kraft- til å gjennomføre det Gud vil - og det du har I ditt hjerte!

Fill 4:13 Jeg makter alt i Kristus, Han som styrker meg.


Avslutning: Guds vilje er god - For His own pleasure
Guds vilje er alltid god! Ingenting kan stanse Guds vilje gjennom deg!

 

Samtale:

Hva har du i ditt hjerte?

Hvordan kan det du har i ditt hjerte velsigne kirken og andre mennesker?
Ser du på deg selv som er ressurs?

 

 

Ressurser Ressurser

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda