Respons

av Arnfinn Clementsen

Luk 7:47 Jeg sier deg: Hennes synder, de som er så mange, er henne tilgitt, derfor elsker hun så mye. Men den som har fått lite tilgitt, den elsker lite.
Innledning: Respons på det som Jesus har gjort Historien (Lukas 7.36-50) om kvinnen som salvet Jesu føtter: Mye tilgitt, elsker mye - lite tilgitt, elsker lite

Vårt største behov er ikke å se hva Gud gjør, men hva Jesus har gjort:
Efes 1:17-23
18 ... at deres forstands øyne blir opplyst
Efes 3:14-21
18 ... være i stand til å fatte
Når dette blir levende, blir ikke vårt liv en religiøs aktivitet,
eller et lovisk strev for å tilfredsstille Gud, men en respons
Gal 2:20 Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg
som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå
lever....

1. Kjærlighet er en respons
1.Joh 4:19 Vi elsker Ham fordi Han har elsket oss først.
Joh 13:34 Et nytt bud gir Jeg dere, at dere skal elske
hverandre. Slik Jeg har elsket dere, skal dere elske
hverandre.
Rom 13:8-10 10 Kjærligheten er lovens oppfyllelse

2. Tilgivelse er en respons
Efes 4:32 Og vær gode mot hverandre, vær barmhjertige
og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.
Når vi vet hva han har tilgitt oss, kan vi tilgi hverandre!

3. Sjenerøsitet er en respons
- hun knuste den kostbare krukken og ga den mest verdifulle salve
Når livet blir en respons på Guds godhet og det som Jesus har gjort,
da får livet maksimalt mening!
Luk 19:8 (Sakkeus) "Se, Herre, jeg gir halvparten av alt jeg eier til de
fattige. Hvis jeg har tatt noe fra noen ved falske anklager, så
gir jeg tilbake fire ganger så mye"
- Åpen hånd i stedet for en knyttet neve - Kanal i stedet for kork
- Sjenerøsitet i stedet for gjerrighet - Gjestfrihet i stedet for et isolert liv
- produsent i stedet for konsument
NB. Bare det du deler vokser!

Avslutning: Lev et liv i respons på det som Jesus har gjort for deg

 

Respons Respons

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda