Relasjoner og besøk

av Tormod Røyland

Vi er relasjonelle i vår natur, og Gud har skapt oss til å leve i relasjoner. Å være kirke er å leve i relasjon med Gud og mennesker.
Rom 12; 13: Legg vinn på gjestfrihet.

 

NNLEDNING:

Rom 12; 13: Legg vinn på gjestfrihet.

Vi er relasjonelle i vår natur, og Gud har skapt oss til å leve i relasjoner. Å være kirke er å leve i relasjon med Gud og mennesker.

Hebr 13:2 Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite det. 1Pet 4:9 Vær gjestfrie mot hverandre uten å klage

1. Jesus var ofte på besøk

Luk 7; 36 En av fariseerne innbød Jesus til å spise hos seg, og han gikk inn i fariseerens hus og tok plass ved bordet.

 

2. Gjestfrihet - et uttrykk for å bry seg om andre, og vise kjærlighet.

1Joh 4:21 Og dette er budet vi har fra ham: Den som elsker Gud, må også elske sin bror.

Avsløre holdninger som begrenser oss:

«Relasjons-sekterisme» Å be bare kjente. Vi ber de som ber oss. (Luk 14,12-14)

«Relasjons-egoisme». Å begrense invitasjoner til de vi synes det er kjekkest å være med.

3. Gjestfrihet - verktøy i relasjonsbygging.

I kirken: Styrke relasjonene og enhetene - kjærlighet blir til handling.

Gjestfriheten er verktøyet for å inkludere NYE mennesker i fellesskapet.

Frykt for det ukjente? Be Gud om hjelp - ta et lite trosskritt! Be!

 

4. Praktiske tips:

Hold serveringen enkel!

«Tenk om det blir stille»? Vær interessert - still spørsmål!

«Travle liv»: Sett av 1 dag i uken 1 gang i måneden til et «utvidet» besøk - inkluder noen du kanskje ikke vanligvis ville ha invitert.

Barneforeldre: Drar dere til Leos lekeland - send noen invitasjons-sms´er til noen andre - 

fra kirken og andre. Barna leker, dere snakker.

Be de internasjonale i kirken! De er ofte langt fra sine nærmeste og kjære - kirke kan kompensere!

 

Spørsmål til samtale:

Hva er gode relasjoner? (bekjentskaper, bekjentskapskrets, forbindelser, klikk, kontaktflate, krets, miljø, nettverk, omgang, omgangskrets, sirkel, sosiale omgivelser, vennekrets, venner og bekjente - fra Synonymordboka)

Del erfaringer (både gode og dårlige) når det gjelder gjestfrihet/invitasjon og forventninger (egen og andres).

Hva frykter vi - egentlig?

 

 

Relasjoner og besøk Relasjoner og besøk

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda