Relasjoner og besøk

av Tormod Røyland

Vi er relasjonelle i vår natur, og Gud har skapt oss til å leve i relasjoner. Å være kirke er å leve i relasjon med Gud og mennesker.
Rom 12; 13: Legg vinn på gjestfrihet.

 

NNLEDNING:

Rom 12; 13: Legg vinn på gjestfrihet.

Vi er relasjonelle i vår natur, og Gud har skapt oss til å leve i relasjoner. Å være kirke er å leve i relasjon med Gud og mennesker.

Hebr 13:2 Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite det. 1Pet 4:9 Vær gjestfrie mot hverandre uten å klage

1. Jesus var ofte på besøk

Luk 7; 36 En av fariseerne innbød Jesus til å spise hos seg, og han gikk inn i fariseerens hus og tok plass ved bordet.

 

2. Gjestfrihet - et uttrykk for å bry seg om andre, og vise kjærlighet.

1Joh 4:21 Og dette er budet vi har fra ham: Den som elsker Gud, må også elske sin bror.

Avsløre holdninger som begrenser oss:

«Relasjons-sekterisme» Å be bare kjente. Vi ber de som ber oss. (Luk 14,12-14)

«Relasjons-egoisme». Å begrense invitasjoner til de vi synes det er kjekkest å være med.

3. Gjestfrihet - verktøy i relasjonsbygging.

I kirken: Styrke relasjonene og enhetene - kjærlighet blir til handling.

Gjestfriheten er verktøyet for å inkludere NYE mennesker i fellesskapet.

Frykt for det ukjente? Be Gud om hjelp - ta et lite trosskritt! Be!

 

4. Praktiske tips:

Hold serveringen enkel!

«Tenk om det blir stille»? Vær interessert - still spørsmål!

«Travle liv»: Sett av 1 dag i uken 1 gang i måneden til et «utvidet» besøk - inkluder noen du kanskje ikke vanligvis ville ha invitert.

Barneforeldre: Drar dere til Leos lekeland - send noen invitasjons-sms´er til noen andre - 

fra kirken og andre. Barna leker, dere snakker.

Be de internasjonale i kirken! De er ofte langt fra sine nærmeste og kjære - kirke kan kompensere!

 

Spørsmål til samtale:

Hva er gode relasjoner? (bekjentskaper, bekjentskapskrets, forbindelser, klikk, kontaktflate, krets, miljø, nettverk, omgang, omgangskrets, sirkel, sosiale omgivelser, vennekrets, venner og bekjente - fra Synonymordboka)

Del erfaringer (både gode og dårlige) når det gjelder gjestfrihet/invitasjon og forventninger (egen og andres).

Hva frykter vi - egentlig?

 

 

Relasjoner og besøk Relasjoner og besøk

Tilbake til talereferater

 

 

Takk = Nåde

av Tormod Røyland

Denne talen handler om at ‘takk’ peker på Guds nåde. Det nye testamentet har ikke ett eget ord for takk. Det ordet som brukes som takk, er «nåde». Vi kjenner det igjen fra italiensk og spansk (graci og gracias) som likner på det engelske ordet «grace» (nåde). Vi forstår da at ‘takk’ peker på Guds nåde.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda