Relasjon eller religion

av Arnfinn Clementsen

Joh 10:27 Mine sauer hører min røst, og jeg kjenner dem og
de følger meg

Det er stor forskjell på relasjon og religion. Takk Gud at han sendte Jesus, ikke en religion,
slik at vi kunne få relasjon med Ham.
Religion bygger på bud og krav, hva vi skal gjøre, men relasjon betyr fellesskap med Gud.
Resultatet av religion blir tradisjon, frustrasjon, resignasjon, konspirasjon, isolasjon, og til slutt
orker man ikke mer og det blir kapitulasjon.

 

Joh 10:27 Mine sauer hører min røst, og jeg kjenner dem og
de følger meg

Det er stor forskjell på relasjon og religion. Takk Gud at han sendte Jesus, ikke en religion,
slik at vi kunne få relasjon med Ham.
Religion bygger på bud og krav, hva vi skal gjøre, men relasjon betyr fellesskap med Gud.
Resultatet av religion blir tradisjon, frustrasjon, resignasjon, konspirasjon, isolasjon, og til slutt
orker man ikke mer og det blir kapitulasjon.
Men relasjon med Gud gir visjon, inspirasjon, motivasjon, misjon, pasjon, kommunikasjon og man opplever transformasjon.

1. Relasjon – det viktigste av alt
Vi har relasjon med Gud, og med hverandre i menigheten, og ut fra det vil vi bygge relasjoner med nye mennesker.
Bønn blir tungt og vanskelig når det er en religion – noe vi må. Det samme med å vitne og tjene Gud.
Når det er en relasjon blir det liv.
2. Visjon – vi får aldri mer enn det vi ser
Visjon er mer enn en drøm, et ønske, en ambisjon, en god ide eller fantasi.
En visjon er en Guds tanke, en Guds ide, en frukt av relasjonen med Gud.
3. Pasjon - reaksjonsevne, handlekraft og entusiasme
Jeg kjenner på en spesiell måte pasjon og nidkjærhet for 4 områder:
Pasjon for Jesus og evangeliet.
Pasjon for menneskers frelse.
Pasjon for menigheten og visjonen / ”Kirken jeg ser”.
Pasjon for den unge generasjonen.

Relasjon eller religion Relasjon eller religion

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda