RETT GUDSBILDE GIR RETT SELVBILDE

av Vigdis Håland

For mange mennesker er det en hel del ting som er helt opplagt når det gjelder Gud. Vi har lest det, hørt om det, men likevel kan vi stille oss det spørsmålet: Hvor selvfølgelig er det egentlig? Hvordan påvirker det mitt liv, styrer mitt liv osv.
Vi skal se på noen ting som sier noe om hvordan Gud er og som jeg tror er så grunnleggende i min relasjon med Gud og Jesus.

 

For mange mennesker er det en hel del ting som er helt opplagt når det gjelder Gud. Vi har lest det, hørt om det, men likevel kan vi stille oss det spørsmålet: Hvor selvfølgelig er det egentlig? Hvordan påvirker det mitt liv, styrer mitt liv osv.
Vi skal se på noen ting som sier noe om hvordan Gud er og som jeg tror er så grunnleggende i min relasjon med Gud og Jesus.
1. Gud er FAR
Joh 1:12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.
De som sier JA til Jesus, får retten til å bli et Guds barn. .
Paulus bruker et juridisk rettslig uttrykk: barnekår i Rom 8:15.
Vi får barnekårets ånd, vi er helt og holdent adoptert av Gud, vi har fått barnets rettigheter i forhold til vår himmelske Far. Denne barnekårets Ånd er Jesus ånd, og den gir oss en frihet og en hengivenhet til Gud, vår Far. En himmelsk Far som er så mye , mye bedre enn en jordisk far. Barnekårsforholdet til Far åpner veien til samfunn og til rikdommen som er forbeholdt Guds barn.
2. Gud er KJÆRLIGHET
1Joh 4:8-9 Gud ER kjærlighet. Han viser det først og fremst gjennom å gi oss Jesus, som et offer, da han ga sitt liv for oss på korset og tok vår straff.
At Gud er kjærlighet betyr at Han elsker alle like mye. Han kan ikke gjøre forskjell på oss. Hvor ofte faller vi ikke i å tenke at Gud har noen som han vil spesielt utruste, gi nådegaver, hellige mer osv. Når vi tenker slik, blir vi personsentrerte og menneskedyrkere eller det motsatte; mismodige, selvmedlidende blir misunnelige. Det fører til at vi kritiserer framfor å oppmuntre. Vi glemmer at vi har vår identitet i det vi ER og ikke i det vi GJØR Jeg er et Guds barn, elsket og akseptert.
3. Gud er TROFAST
Rom 4:20-21 Abraham trodde på løftet Gud hadde gitt ham. Som Abrahams barn ønsker også vi å stole på Gud. Vi ønsker å være ydmyke og ikke stolte. Sann ydmykhet er å tro og stole på Guds Ord. Sann ydmykhet er dristig og frimodig. Gud har jo sagt det, Han er trofast mot sitt eget ord og vil la det skje. Til mer vi får åpenbart Guds kjærlighet i våre liv, jo mer vil det også forløse Guds løfter i våre liv.
4.Gud er ALLMEKTIG
Han har skapt verden, himmel og jord. Men det betyr mer enn det, Han er allmektig for deg/meg! Ingenting er for vanskelig, umulig for Gud. Ingen hindring, ingen problemer, ingen omstendighet i mitt liv er så vanskelig at Gud ikke kan gjøre noe med det!

Et rett Gudsbilde, vil gi deg et rett selvbilde!
Slik Gud ser på deg, bør påvirke ditt selvbilde:
• Anerkjenner deg
• Respekterer deg
• Verdsetter deg
• Gir utfordringer
• Har tro på deg
• Oppmuntrer deg
• Ønsker å bruke tid med deg
• Ser deg
• Setter grenser for at du skal trives
• Elsker deg betingelsesløs

RETT GUDSBILDE GIR RETT SELVBILDE RETT GUDSBILDE GIR RETT SELVBILDE

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda