Pinsedag forandret alt!

av Arnfinn Clementsen

"Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne." Apg 2:1-4

Innledning: Pinsedag forandret alt 

Forsoningen åpnet vei for Den Hellige Ånd - en ny tid!
Påsken åpnet veien for pinsen - og pinsedag forandret alt

1.  Den Hellige Ånd kom for å bli

Joel 3:1-/Apg 2:17-   En gang skal det skje at jeg øser ut min Ånd over
             alle mennesker.

Jesus hadde lovet å "komme til dem", og nå kom han!

Joh 14:18-20     18 Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere


2. Hver enkelt disippel fikk sin personlige åndsdåp

Luk 3:16  Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild

1Kor 12:13          For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp
Hva er åndsdåp?
- Dåp - baptizo - neddykke - forskjell på vanndåp og åndsdåp

- den som har tatt imot Jesus har fått Den Hellige Ånd

- den som har fått Ånden kan bli fylt/ døpt med Ånden

Eksempler fra Apg 8 og Apg 19

3. Guds nærvær manifisterte seg overnaturlig

Apg 2:4            Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte
              å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne."

* Tungetalen - 1 Kor 14

- Tunger som tegn -  Tunger og tydning  - Tunger som bønnespråk

4. Kirken ble født i ånd og kraft - 3000 første dagen
Apg 2:41De som tok imot budskapet hans, ble døpt, og den dagen ble
            det lagt til omkring tre tusen mennesker.
 

5. Verdensmisjonen startet - og det vokser fremdeles!
   Apg 1:8 Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere,
       og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria
       og helt til jordens ende."

 

 

 

Pinsedag forandret alt! Pinsedag forandret alt!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda