Personlig relasjon med Gud

av Arnfinn Clementsen

Efeserbrevet – kristne grunnsannheter, del 5

1. Bønn er personlig relasjon med Gud

Efes 6:18-19 18 Be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse
1Tess 5:17 Be uten opphold (be alltid)
Grunnlaget for bønn er hva Jesus har gjort – ikke hva du og jeg gjør
Vi ber ikke for å få kontakt med Gud eller komme inn i hans nærhet, Han bor i oss

Bønn er kristenlivets "åndedrett", en levende relasjon med Gud

Bønn handler ikke om et spesielt sted - eller form, men om fellesskap med Gud

Bønn er ikke et lovisk pliktløp, men en åpen dør og mulighet 24-7
Vi ber ikke for å få Gud til å gjøre noe, men for å samarbeide med Ham

Bønn er ingen askese eller åndelig øvelse, men et hjerteforhold

Bønn er ikke fine ord - eller en "åndelig opptreden", men "et skjult liv"

Bønn handler ikke om å prestere - eller fortjene noe, men om å ta imot ....

Bønn forandrer ikke Gud, men bønn forandrer oss (Luk 11:5-10 en venn)

Matt 6:5-8 + 7-12 5 Og når dere ber, da vær ikke som hyklerne. De vil gjerne stå i synagogene og på gatehjørnene og be, for å vise seg for folk

2 Bønnerelasjonen forandrer din hverdag
* Du kan naturlig dele ditt hjerte med Gud din Far - i bønn og takk!

Fill 4:6-7 6 Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønne- emner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk.

* Du kan frimodig komme fram for Gud i Jesu navn - med tro

Hebr 4:16 La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at
vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.

* Bønn vil holde deg våken i forhold til følelser, fristelser, omstendigheter og fiendens angrep, slik at du kan seire
Efes 6:13+18 13 Ta derfor Guds fulle rustning på 18 og be hver tid i Ånden

* Bønn vil åpne ditt liv for nye muligheter og Guds ledelse - hele tiden
Rom 8:15 For så mange som blir ledet av Guds Ånd, de er Guds barn

3 Noen behøver din forbønn i dag
Viktig å ikke ha et selvsentrert bønneliv - Han vet hva du trenger - og vil gi!

Efes 6:18-19 19 Slik skal dere være våkne med all utholdenhet og påkallelse

Be for alle mennesker - be for dine ikke kristne venner
Be for menigheten - din pastor - dine søsken i troen

La Guds ånd som bor i deg lede deg i bønn og forbønn for andre

Avslutning: Det skjer noe når menigheten ber

 

Personlig relasjon med Gud Personlig relasjon med Gud

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda