Personlig relasjon med Gud

av Arnfinn Clementsen

Efeserbrevet – kristne grunnsannheter, del 5

1. Bønn er personlig relasjon med Gud

Efes 6:18-19 18 Be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse
1Tess 5:17 Be uten opphold (be alltid)
Grunnlaget for bønn er hva Jesus har gjort – ikke hva du og jeg gjør
Vi ber ikke for å få kontakt med Gud eller komme inn i hans nærhet, Han bor i oss

Bønn er kristenlivets "åndedrett", en levende relasjon med Gud

Bønn handler ikke om et spesielt sted - eller form, men om fellesskap med Gud

Bønn er ikke et lovisk pliktløp, men en åpen dør og mulighet 24-7
Vi ber ikke for å få Gud til å gjøre noe, men for å samarbeide med Ham

Bønn er ingen askese eller åndelig øvelse, men et hjerteforhold

Bønn er ikke fine ord - eller en "åndelig opptreden", men "et skjult liv"

Bønn handler ikke om å prestere - eller fortjene noe, men om å ta imot ....

Bønn forandrer ikke Gud, men bønn forandrer oss (Luk 11:5-10 en venn)

Matt 6:5-8 + 7-12 5 Og når dere ber, da vær ikke som hyklerne. De vil gjerne stå i synagogene og på gatehjørnene og be, for å vise seg for folk

2 Bønnerelasjonen forandrer din hverdag
* Du kan naturlig dele ditt hjerte med Gud din Far - i bønn og takk!

Fill 4:6-7 6 Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønne- emner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk.

* Du kan frimodig komme fram for Gud i Jesu navn - med tro

Hebr 4:16 La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at
vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.

* Bønn vil holde deg våken i forhold til følelser, fristelser, omstendigheter og fiendens angrep, slik at du kan seire
Efes 6:13+18 13 Ta derfor Guds fulle rustning på 18 og be hver tid i Ånden

* Bønn vil åpne ditt liv for nye muligheter og Guds ledelse - hele tiden
Rom 8:15 For så mange som blir ledet av Guds Ånd, de er Guds barn

3 Noen behøver din forbønn i dag
Viktig å ikke ha et selvsentrert bønneliv - Han vet hva du trenger - og vil gi!

Efes 6:18-19 19 Slik skal dere være våkne med all utholdenhet og påkallelse

Be for alle mennesker - be for dine ikke kristne venner
Be for menigheten - din pastor - dine søsken i troen

La Guds ånd som bor i deg lede deg i bønn og forbønn for andre

Avslutning: Det skjer noe når menigheten ber

 

Personlig relasjon med Gud Personlig relasjon med Gud

Tilbake til talereferater

 

 

Den samme Jesus

av Arnfinn Clementsen

”Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid”
”Jesus Christ is the same yesterday, today and forever”
Hebr 13:8

NB! Podcast ikke tilgjengelig fra vanlig "kanal" - men trykk på lenken under, og du kan høre den likevel!

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda