Permanent velsignelse!

av Arnfinn Clementsen

Ef 1:3 Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far! Han har velsignet oss med all
åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus

Innledning: Historien om Bileam som velsigner Israelfolket - 1 Mos 22-24
Israel er kommet ut av Egypt og er på vandring mot Kanaan, og Gud er med dem
Balak, kongen i Moab frykter dette mektige folket som er på vandring
og ba profeten Bileam komme og forbanne folket (4Mos 22:1-11)
4Mos 22:12-14 Gud sa til Bileam: "Du skal ikke gå med dem. Du skal ikke forbanne folket, for det er velsignet."

1. Guds velsignelse er permanent
Guds velsignelse bygger på det som Jesus har gjort!
Du er ikke under forbannelse, men under velsignelsen - i Ham!
Ef 1:3 Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far! Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus,
Ikke noe kan omstøte eller tilbakekalle det Jesus har gjort!
Djevelen kan ikke forandre det, omstendigheter kan ikke forandre det, du kan ikke forandre det, ingenting kan forandre det.
Rom 8:28 vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker
Gud
Rom 8:31 Hva skal vi da si til dette? Hvis Gud er for oss, hvem er da imot
oss?

2. Ingen ting kan forbanne når Gud har velsignet
Gal 3:13-1413 Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, idet Han ble en'
forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre,
14 for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningefolkene i Kristus Jesus, så vi ved troen kunne få Ånden, som det var gitt løfte om.
Ingen eller ingen ting kan forbanne oss når Gud har velsignet oss!
Slektsforbannelser? Ord som er talt imot ditt liv?
Kan negative ord oppheve det som Jesus har gjort?
4Mos 23:23 For ingen besvergelse nytter mot Jakob, ingen spådom vinner
fram mot Israel. Nå må det bare sies om Jakob og om Israel: Se hva Gud har gjort!

3. Lær deg å samarbeide med velsignelsen
Tro på velsignelsen! Du er velsignet for å være en velsignelse.
Rom 12:14 velsign, og forbann ikke
Gal 6:7-10 7 det et menneske sår, det skal han også høste
Det eneste som kan "oppheve" virkningen av velsignelsen er at vi ikke tror på den!
Samarbeid med Guds velsignelse - ikke motarbeid den i ditt liv!

Avslutning: Gud har velsignet deg fordi Han elsker deg.
Hvorfor har Gud velsignet oss? Fordi Gud elsker oss.
5 Mos 23:5 5 Men Herren din Gud ville ikke høre på Bileam, og Herren din Gud vendte forbannelsen til velsignelse for deg, fordi Herren din Gud elsker deg.

 

 

Permanent velsignelse! Permanent velsignelse!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda