Påskens Mirakel

av Arnfinn Clementsen

PÅSKE betyr «forbigang»
2. Mosebok 12 forteller om Israelfolkets befrielse og utgang fra mer
enn 400 års undertrykkelse i Egypt.

Dette er forbilde på Jesu frelsesverk – vår påske.

1. Et lam uten lyte

Vår frelse krevde et feilfritt offer, uten synd - Jesus er vårt påskelam

1Mos 12:3-5 Lammet skal være uten lyte
Joh 1:29 Se der! Guds lam som bære verdens synd

Hebr 4:15 en som i alle ting er blitt prøvd slik som vi, men uten synd

Hebr 7:26-27 en som er hellig, uskyldig, ubesmittet, skilt fra syndere og som er blitt opphøyet over himlene

2. Lammet skulle slaktes/ ofres
Jesus ga sitt liv på korset og ble vårt offerlam

2Mos 12:6 slakte det mellom de to aftenstundene
1 Kor 5:7 vårt Påskelam er slaktet for oss, Kristus

Jes 53:4-7 7 Lik et lam ble han ledet bort for å slaktes

Åp 5:9-10 9 For du ble slaktet og har frikjøpt os stil Gud med ditt blod fra hver stamme og tungemål og folk og folkeslag

3. Blodet skulle strykes
Jesu, Guds sønns blod renser og gir seier

2Mos 12:7- 13 13 når jeg ser blodet skal jeg gå forbi
1Pet 1:18 -19 19 men med det dyrebare Kristi blod, som av et lam uten feil og uten flekk

Efes 1:7 I Ham har vi forløsningen ved Hans blod
Hebr 9:12 og fant en evig forløsning

4. Hele lammet skulle spises

Ta imot alt det som Jesus har gjort for deg
2Mos 12: 8-11 8 Så skal dere ete kjøttet samme natt

* Stekt over ild * Usyret brød * Bitre urter

* Hele lammet skulle spises
* Spises i hast - med belte, sko og stav

Apg 20:27 men forkynt dere hele Guds råd
Joh 6:53-66 Den som eter mitt legeme og drikker mitt blod, blir i meg, og Jeg blir i Ham


Avslutning: Påskens mirakel i våre liv

2Mos 12: 29 - 42 "utgangen fra Egypt"

Frihet fra slaveri og undertrykkelse, seier over fiender og umulige omstendigheter, økonomiske mirakler og helbredelse til kroppen.

Jesus er vår påske - "vår "forbigang" - og Han lever i dag!

 

Påskens Mirakel Påskens Mirakel

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda