Overnaturlig liv og ledelse

av Arnfinn Clementsen

Rom 8:14 For så mange som blir ledet av Guds Ånd, de er Guds barn

Guds overnaturlige ledelse

Gud er en god far som har omsorg for sine barn på alle områder.
Gud ga sin Sønn Jesus for å frelse - Jesus er veien!
Gud sendte Den Hellige ånd som bor i oss – for å lede og utruste!
Kjennetegn på Guds barn: Ledet av Ånden!

Hvordan Gud leder

I den gamle pakt ledet han gjennom tegn - eller gjennom profeter
I den nye pakt leder han primært gjennom Åndens stemme i oss

Syner og åpenbaringer er en naturlig del av dette (2Kor 12:1-2 Paulus),
men Gud er ingen svermer eller mystiker..........

Men Gud viser ting som gir kurs, retning og ledelse i livet

Apg 16:6-10 Kom over til Makedonia og hjelp oss!

Syner og åpenbaringer må stadfestes av Ordet, ditt eget hjerte
- og av menigheten/ "åndelige mennesker"

Ånden leder konkret og tydelig
Apg 13:2 mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa Den Hellige Ånd 
Apg 15:28 For Den Hellige Ånd og vi fant det rett 
Ånden er en person som vi kan kommunisere med 
Ånden leder oss alltid i takt med Ordet 
Ånden taler og leder tydelig og konkret 
Ånden peker alltid på Jesus 
Ånden salver oss til å forkynne evangeliet med frimodighet 
Ånden bygger menighet 
Ånden inviterer den enkelte av oss til et nærmere fellesskap 


Et spennende liv ledet av Gud

Erfaring fra eget liv:
Stavanger 1982. Synet av et fullstappet lokale forandret mitt liv
- og jeg så en ny type menighet (Luk 1:36-37):

Visjonen - Lovsangen - Trosforkynnelsen - Ledermodellen

Gud leder alltid for en hensikt

Gud leder naturlige mennesker på en overnaturlig måte hver dag!
Gud leder vanlige mennesker på en uvanlig måte - hver dag!
Gud leder ordinære mennesker som deg og meg på en ekstraordinær måte - hver dag - for at folk skal bli frelst meg menneskers liv bli forandret!

 

Overnaturlig liv og ledelse Overnaturlig liv og ledelse

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda