Overgitt til fornyelse

av Jan Inge Espedal

Som mennesker kan vi i forholdsvis stor grad velge hva som skal prege tankene våre, og dermed også livsførselen vår. Guds ord oppfordrer til hele tiden å leve i fornyelse og dermed leve i tråd med Guds vilje.

 

Referat fra preken 24. august 2014:

----------------------------------------------------------------------------
For English - please copy the study in "Google Translate"
-----------------------------------------------------------------------------

1. Forny tankelivet hele tiden!

 

Romerbrevet 12, 2

Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne

 

For å leve i fornyelse er det helt nødvendig å hele tiden la sinnet fornyes og bli preget av Guds ord. Man kan ikke leve på fjorårets fornyelse av tankelivet, dette er en pågående prosess.

 

2. Guds nærhet er tilgjengelig!

 

2. Mosebok 34, 27 - 35

Vers 35: Da så israelittene hvordan det strålte av ansiktet hans, og Moses la sløret over ansiktet igjen til han skulle inn og snakke med Herren

 

2. Korinterbrev 3, 7 - 18

 

Vi lever i Den Hellige Ånds tidsalder, noe som gjør at Guds nærhet og nærvær er tilgjengelig i en helt annen dimensjon enn i den gamle pakt. Gud ønsker å være nær oss mennesker i dag!

 

3. Jesus snakker til deg gjennom bibelen!

 

Johannes 1, 1

I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud og Ordet var Gud.

 

Jesus og Guds ord (Bibelen) er alltid enige, for Jesus og «Ordet» er ett. Man kan ikke skille det fra hverandre. Det er derfor viktig at man som en etterfølger av Jesus underordner seg Bibelen som den høyeste autoritet.

 

Efeserbrevet 2, 20 - 22

 

1. Korinterbrev 3, 10 - 11

 

Jesus er sentrum for den kristne tro, men ikke bare det, Jesus er selve grunnlaget for ALT.

----------------------------------------------------------

TIL SAMTALE I LIVSGRUPPENE

-------------------------------------------------------------

Hvordan kan du best mulig fornyet tankelivet?

 

Hvordan kan du få oppleve at Gud er nær deg»?

 

Er det noen områder i livet hvor du trenger å gi Guds ord mer autoritet?

 

 

 

 

 

Overgitt til fornyelse Overgitt til fornyelse

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda