Ord vi har et hat / elsk- forhold til!

av Tormod Røyland

INNLEDNING:
I dag vil jeg snakke med deg om noen ord som de fleste av oss har et hat / elsk forhold til.
Disse ord er mer enn ord. De er verdier! Guds rike verdier.
Vi kan ha et ”hatforhold” til dem fordi de kan være vanskelige og etterleve og de vil garantert utfordre oss.
Vi skal ha et ”elskeforhold” til dem fordi de er nøkler til et fantastisk, harmonisk og tilfredstillende liv dersom vi følger dem.

1 OVERGIVELSE Matt 25; 1- 13

1) Hva er det som gjør at folk lykkes med det de setter seg fore?
• Overgivelse og utholdenhet til prosjektet og saken. Det gir resultater. Uansett hva du setter deg fore i livet å gjøre, så krever det overgivelse til det du skal gjøre.
For der det er overgivelse til et prosjekt eller en sak, der er det også vilje til å prioritere, sette av tid og til og med forsake og ofre. Enten du skal ha snopestopp, ta videreutdanning, redusere høyt kolesterol, ha et livslangt ekteskap, gå ned i vekt, sykle Nordsjørittet, oppdra barn eller følge Jesus - så tror jeg at du kan lykkes, HVIS du er overgitt til det.
2) Guds rike er lik 10 jomfruer... hva betyr liknelsen?
• Jesus sier at: Kloke er de som våker og er rede. Det betyr at de lever overgitt (til Jesus og Guds rike). De skal "få være med på festen".
• Vi forstår at de som ikke lever overgitt til Jesus kan "måte løpe ut i bakgatene for å kjøpe olje" (les: la seg avspøre av fristelser, synd og rote seg bort fra Kristus.

2 UTHOLDENHET

1) Utholdenhet gjør at jeg ofrer en mindre gevinst for å oppnå en mye større gevinst.
2) Bibelen sier:
• Ved utholdenhet skal dere redde deres sjel. Luk 21:19
• Han gir evig liv til dem som ved tålmodig utholdenhet i god gjerning søker herlighet, ære og uforgjengelighet. Rom 2:7
• Derfor skal også vi, siden vi er omgitt av en så stor sky av vitner, legge av enhver byrde og synden som så lett fanger oss, og løpe med utholdenhet i den kampen* som er lagt foran oss, Heb 12:1
• Livet med Jesus handler ikke bare og og starte rett, men å fullføre! Utholdenhet gjør at vi fullfører løpet vårt.

3 SELVFORSAKELSE
Luk 14; 27 - 33
1) Hvem av oss liker å nekte oss selv noe, eller stille oss selv i andre rekke? Ingen liker egentlig det. Men å forsake seg selv kan være av det gode! Utvikler disiplin og modenhet i livet mitt.
2) Selvforsakelse = stille seg selv i andre rekke.
• Men Jesus sier selvforsakelse er en betingelse for å kunne følge ham.
3) Jesus sammenlikner selvforsakelse med å bygge et tårn (tar lengre tid enn et liv varer å bygge et tårn) eller som en konge som planlegger å gå i krig mot en overmakt (kommer til å tape).
• På samme måte er det umulig for oss å frelse oss selv. Vår redning er selvforsakelse, som er å stille seg selv som nr 2. Det betyr at Jesus er nr 1 (og går foran).
• Jesu død på korset og oppstandelse fra de døde gav Jesus rett til å ta grep i våre liv! Han har autoriteten og er frelseren i våre liv.
• Å ta sitt kors opp og følge Ham er å dø fra "retten til å gå først".
• Når jeg kommer som nr 2 betyr det: Jeg møter ikke mine prøvelser (alene), men Jesus møter mine prøvelser og fristelser, fordi jeg følger etter ham. Jeg er i Ham - samtidig som Han er i meg!
• Bibelen kaller dette for NÅDE. Nåde er kraft til å leve et seirende kristenliv.
• "Han sa til meg: Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet".
4) Å ha Jesus som Herre betyr:
• 1. Å abdisere som herre i eget liv.
• 2. Å krone Jesus som herre i mitt liv
• 3. Å følge etter Jesus ved alltid å søke Guds rike først

AVSLUTNING
Dersom Jesus alltid går foran, og du alltid følger etter, vil han bevare deg i det som du møter i livet, han vil gi deg det du trenger for å seire! Husk: Jesus krever ikke noe som han ikke først har gitt deg: Kraften til overgivelse - utholdenhet - selvforsakelse. Du har fått det - lev i det!

 

Ord vi har et hat / elsk- forhold til! Ord vi har et hat / elsk- forhold til!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda