Ord som forandrer!

av Arnfinn Clementsen

Ordsp 15:23 En mann får glede når hans munn kan gi svar, og hvor godt det er med et ord talt i rette tid

Innledning: Våre ord setter kursen for våre liv
Det beste er foran! Våre ord forteller hvor vi er på vei!
Våre ord skaper atmosfæren rundt våre liv -og i menigheten!
Ordsp 18:21 Død og liv er i tungens makt
Forkynnelse, lovsang og måten vi snakker til, med og om hverandre, setter kursen!

1. Vi må lære å lytte
Det er ofte lettere å snakke enn å lytte, men vi har to ører og en munn!
Mat 13:9 Den som har ører å høre med, han må høre
Jes 50:4 Herren Gud har gitt Meg en disippeltunge, så Jeg kan vite å styrke den
trette med Mine ord. Han vekker Meg morgen etter morgen, Han vekker Mitt
øre, så Jeg skal høre slik disipler hører.
Hvis vi skal gi ord i rette tid, må vi lære å lytte

2. Lytt til det som rører seg i verden
Musikk - kunst - politikk og samfunn - den religiøse verden
Å lytte til "ropet" fra menneskene rundt oss vil gjøre oss relevante
Rom 12:2 Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved
fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode...
Hva er menneskene rundt deg opptatt av; naboer - kolleger - venner osv

3. Lytt til ordene fra Guds verden
Joh 10:27 Mine sauer hører Min røst, og Jeg kjenner dem, og de følger Meg.
Sal 1:1-2 Salig er den mann som ikke vandrer etter ugudeliges råd, og som
ikke står på synderes vei eller sitter på spotteres sete,
men som har sin lyst i Herrens lov, og grunner på Hans lov dag og natt. Han skal være........
Bibelen - Guds Ord - er Guds ord til oss
Guds stemme i dit hjerte - Guds stemme gjennom andre

4. Gi gode ord fra ditt hjerte - i rette tid - i rett sesong
Ef 5:18-19 men bli fylt av Ånden, slik at dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser, idet dere synger og spiller i deres
hjerter for Herren

5. Tal profetisk i rette tid
Profeti betyr å se og lytte inn i situasjoner - og tale ord i rette tid!
1Kor 14:3 Men den som taler profetisk, taler for mennesker, til oppbyggelse, formaning og trøst.

Avslutning: Hvor godt det er med et ord talt i rette tid!

 

Ord som forandrer! Ord som forandrer!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda