Ord i rette tid

av Arnfinn Clementsen

Ordsp 15:23 En mann får glede når hans munn kan gi svar, og hvor godt det er med et ord talt i rette tid!

Våre ord setter kursen for våre liv
Våre ord skaper atmosfæren rundt våre liv.
Jakob sier at tungen er som et lite ror på skipet som tar det dit styrmannen vil
Ordsp 18:21 Død og liv er i tungens makt…………….
Det er kraft i våre ord - i vår munn - både til det positive og det negative

1. Ord i rette tid og passende sesonger
Ordsp 15:23 hvor godt det er med et ord talt i rette tid!
Vi trenger alle ord inn i våre liv - i våre ulike sesonger av gode og vonde dager.
Vi kan alle være med å tale ord av liv, trøst og oppmuntring inn i andres liv!
Heb 3:13 Men forman(oppmuntre) hverandre daglig, så lenge det heter i dag
Heb 10:24-25 Og la oss se til hverandre for å tilskynde til kjærlighet og gode
gjerninger...

2. Guds ord er ord i rette tid - i alle sesonger - på alle områder
Sal 119:105 Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.
Fyll deg med Guds Ord og tal Guds Ord - og ord på linje med Guds ord
Gi noen et Guds Ord!

3. Lovprisning er ord i rette tid
Sal 145:2 Hver dag vil jeg love Deg, og jeg vil prise Ditt navn i all evighet
Sal 35:28 Min tunge skal tale om din rettferd og lovsynge deg hele dagen

4. Gode ord er ord i rette tid
Sal 45:2 Mitt hjerte strømmer over av gode ord
Ordsp 16:24 Milde ord er som rennende honning, søte for sjelen og til legedom for beina
Ef 5:18-19 men bli fylt av Ånden, slik at dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser, idet dere synger og spiller i deres
hjerter for Herren

5. Profetiske ord er ord i rette tid
Profeti betyr "å se" inn i - og tale inn i situasjoner!
1Kor 14:3 Men den som taler profetisk, taler for mennesker, til oppbyggelse, formaning og trøst.
Vær våken for menneskene rundt deg og deres behov
Lytt til Ånden stemme i ditt indre.
Våg å si og dele det du får i ditt hjerte.

Hvor godt det er med et ord talt i rette tid!

 

Ord i rette tid Ord i rette tid

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda