Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

NB! På grunn av utdatert nettside er ikke podcast lenger tilgjengelig. Vi jobber med å få på bena en helt ny nettside, og gleder oss til den er ferdig! I mellomtiden kan du se talen ved å trykke >>her<<

---------------------------------------------------------------------
«Oppstandelsens avgjørende betydning»
ved Tormod Røyland

Avisen Vårt Land gjorde en spørreundersøkelse før påske: 1/ 3 i Norge tror at Jesus oppstod fra de døde. Av dem: 14% fysisk oppstandelse og 21% åndelige oppstandelse.

Charles Wendell Colson tjente som spesialrådgiver for president Richard Nixon fra -69 til 1970. Colson erklærte seg skyldig i å ha bidratt til å forhindre rettferdighet og skjule sannheten i Watergateskandalen. Colson sier om oppstandelsen: Jeg vet at oppstandelsen er et faktum, og Watergate beviste det for meg. Hvordan? Fordi 12 menn vitnet om at de hadde sett Jesus oppstått fra de døde, så proklamerte de den sannheten i 40 år, uten en eneste gang å fornekte den. Hver eneste en av dem ble slått, torturert, steinet og satt i fengsel. Det hadde de aldri holdt det ut dersom det ikke var sant. Watergate involverte 12 av verdens mektigste menn, og de klarte ikke å holde på en løgn i 3 uker. Du forteller meg at apostlene kunne holde på en løgn i 40 år? Absolutt umulig.

BIBELTEKST: 1. Kor 15; 1 – 6b

Faktum nr 1: Jesus døde
Bibelen understreker at Jesus var død – avgjørende for at det virkelig var en oppstandelse.

1) Løgner som fornekter oppstandelse.
- Matt 27, 64: Jesu døde legme ble bortført. Prestene sa: «Si at disiplene stjal Jesu legeme om natten mens dere sov»
- Noen påstår at Jesus ikke virkelig var død, men «skinndød».

2) Tegn på at Jesus var virkelig død
- Elitesoldaten bekreftet at Jesus døde.
Mark 15: «Da offiseren som sto rett foran ham, så hvordan han utåndet, sa han: «Sannelig, denne mannen var Guds Sønn!»
- Josef fra Arimatea tok Jesu døde legeme ned fra korset. (Matt 27, 57)
- Jesus oppgav sin ånd
Joh 10; 18 «Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig. For jeg har makt til å gi det og makt til å ta det tilbake igjen. Dette er oppdraget jeg har fått av min Far.»

Faktum nr 2: Jesus ble oppreist fra det døde
Hva er oppstandelsens avgjørende betydning?

1) Bekrefter Jesus som Gud
Det måtte være Gud som døde og stod opp for menneskets synder!
Rom 1;4  «.. ved hellighets Ånd stadfestet (bevist) som Guds mektige sønn ved oppstandelsen fra de døde»
Det var Gud som døde på korset – det var Gud som stod opp fra de døde.

2) Bekrefter Jesus som menneske
Det måtte være et menneske som var soningen for menneskers synder.
Fil 2; 7 «..ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelsen og ble menneske lik. Da han sto frem som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, da, døden på korset»

3) Jesu oppstandelse var en fysisk oppstandelse:
Luk 24, 41 Jesus spiste, 1.Kor 15, 1ff De så ham og var sammen med ham, Luk 24, 39 De tok på ham
1Tess 5, 23 Fysisk og åndelige oppstandelse – den omfattet HELE mennesket

4) Oppstandelseskraften er gitt til menigheten og den troende
Efes 1, 19 og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. 20 Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp

Guds menighet og den enkelte troende er fylt av den kraften som reiset Kristus opp fra de døde. Det er Åndens kraft i og hos den som tror. Tro på den – lev i den!

Til samtale:
- Hvor viktig er det å fastholde at Jesus stod opp?
- Er det nok for oss at Jesus oppstod åndelige og ikke fysisk? Hvorfor ikke?
- Kan man være en kristen og ikke tro på oppstandelsen. Hvorfor ikke? (Tips: Rom 10, 9-10)

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda