Oppstandelsen og Livet!

av Harald Vindenes

Din visjon må komme ut av en fundamental utilfredshet med tingenes tilstand. En visjon uten en grunn mangler et ”hvorfor?” og da også en hensikt. Uten en byrde vil visjonen din dø. For at noen skal dele visjonen din må de først dele byrden din.

Hva er din byrde/klage? Hva er ditt problem? Hva har du følelser for, hva brenner du for, hva synes du er urettferdig? Hva plager deg når det gjelder menigheten? osv. Her vil du finne ditt livs hensikt, kall og tjeneste.
Pastoren er her for å istandsette deg til tjeneste, ikke for å gjøre jobben for deg.
I Scanlons menighet har de rundt 170 tjenester. Alle har sprunget frem fra medlemmenes byrder/klager. De har et motto:" Er det noe som plager deg så fiks det." Den som har byrden gjør noe med det. Ikke forvent at andre skal gjøre det Gud kaller deg til å gjøre.
Selvfølgelig kan du starte hva som helst i ditt eget hjem, men det er mye sterkere hvis du tjener ut fra menigheten og med menighetens velsignelse.
Forskjellige tjenester: s.144
Hva er det som brenner i ditt hjerte? Hva brant du for før?
Overgi deg til å forstå og å være i kontakt med den byrden som gir kraft til din personlige visjon.
Oppstandelseskraften lever i deg. Vær frimodig og sterk. Finn hensikten med ditt liv.
Luk 24.1-7 "...han er oppstått."
Dagens gode budskap, vår Frelser lever.
Han kalles: Den levende, Livet (jeg er ... livet), livets fyrste, osv.
Derfor Apgj 2. 22-24 "det var umulig for døden å holde ham fast." og "den som har sønnen har livet". Skaperen av liv.
Rom 8. 11 "Hans Ånd som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere."
Oppstandelseskraften bor i deg.
Hva skjedde i Jesu død og oppstandelse?
Jesus brøt syndens, skammens, fryktens, sykdommens, forbannelsens og dødens makt.
Jesu liv, korsfestelse, død og oppstandelse er alle en viktig del av frelsesverket. Korset alene frelser ikke... 1 Kor 15.17 "... da er dere ennå i deres synder."
Hva er korset uten oppstandelsen? Hva er oppstandelsen uten korset? Hva er korset uten hans syndfrie liv? Hva er hans syndfrie liv uten korset og oppstandelsen? Kol 2. 13-15
Han ble en soning for oss. Han valgte å gi sitt liv.
Jesu oppstandelse er vårt håp, vår seier, vår stolthet.
Pga Jesu død og oppstandelse har du fått del i evig liv. Men du har også fått et kall og et mandat.
Hva er Guds kall for ditt liv? Hva er din visjon og din drøm? Hvordan passer du inn i det store bildet?
Hvordan skal vi få se menigheten vår vokse og menighetens visjon gå i oppfyllelse? Jo, ved at du er tro mot det Gud har kalt deg til å gjøre! Og hva er det?
Har livet og omstendighetene tilsløret synet ditt?
Vekk til live den visjon, det kallet, den kilden som engang var levende i deg!
1 Mos 26. 18
Hva vil være igjen etter deg når du dør? Vil din tjeneste og ditt arbeid forsvinne med deg, eller tar andre det videre? Ikke la ditt personlige kall og din visjon bare bli ditt. Kvinnene på bilde bærer hver sin egen byrde, men de bygger på det samme byggverket. Tjen menigheten og menneskers frelse med din visjon.
Paul Scanlon: Hva er din klage/byrde? (Crossing over s. 137)
Eks. Rune Edvardsen hadde nød for ungdommene i India og Pakistan og ville at noen skulle reise til dem. Gud utfordret ham og han reiste selv. Hans byrde ble hans tjeneste.
Din visjon må komme ut av en fundamental utilfredshet med tingenes tilstand. En visjon uten en grunn mangler et "hvorfor?" og da også en hensikt. Uten en byrde vil visjonen din dø. For at noen skal dele visjonen din må de først dele byrden din.
Hva er din byrde/klage? Hva er ditt problem? Hva har du følelser for, hva brenner du for, hva synes du er urettferdig? Hva plager deg når det gjelder menigheten? osv. Her vil du finne ditt livs hensikt, kall og tjeneste.
Pastoren er her for å istandsette deg til tjeneste, ikke for å gjøre jobben for deg.
I Scanlons menighet har de rundt 170 tjenester. Alle har sprunget frem fra medlemmenes byrder/klager. De har et motto:" Er det noe som plager deg så fiks det." Den som har byrden gjør noe med det. Ikke forvent at andre skal gjøre det Gud kaller deg til å gjøre.
Selvfølgelig kan du starte hva som helst i ditt eget hjem, men det er mye sterkere hvis du tjener ut fra menigheten og med menighetens velsignelse.
Forskjellige tjenester: s.144
Hva er det som brenner i ditt hjerte? Hva brant du for før?
Overgi deg til å forstå og å være i kontakt med den byrden som gir kraft til din personlige visjon.
Oppstandelseskraften lever i deg. Vær frimodig og sterk. Finn hensikten med ditt liv.

Oppstandelsen og Livet! Oppstandelsen og Livet!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda