Nyttårsseminaret 2014: Troens kraft

av Arnfinn Clementsen

Hør Nyttårsseminarets første tale om troens kraft i ditt liv! Hva kan gjøre en forskjell (skape en forandring) i våre liv?

Troens kraft
- The power of faith

Bibelstudie fra talen 12. januar-14

------------------------------------------------------------------------------------

For English - please copy the study into "Google Translate"

-------------------------------------------------------------------------------------

Markus 5:25-34 
Historien om kvinnen med blodsykdom som ble helbredet

Innledning: Hva kan gjøre en forskjell (skape en forandring) i våre liv? What can make a difference in our lifes?

Vi er opptatt av å leve gode liv, men vi får det ikke alltid til som vi gjerne vil
Vi har alle områder i livet hvor vi ønsker en forandring
Vi vil så gjerne ha framgang og lykkes i våre liv, men for mange har skuffelser og nederlag tatt bort håpet om forandring, troen på framtiden
og det gode selvbildet.

Vi prøver å ta oss sammen, men vi begynner i feil ende!
Grunnlaget for et godt liv er ikke hva vi gjør, men hva vi tror!

1. Tro kommer av det du hører -  Faith comes by hearing
Tro kommer ikke av å gjøre, men av å høre!

v. 27 Hun hadde fått høre om Jesus og kom nå bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans.

Rom 10:17  Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord

Det du hører skaper tro - og det du tror former ditt liv


2. Tro skaper overbevisning og evne til forandring

     Faith creates conviction and ability to change

v. 27 Hun hadde fått høre om Jesus og kom nå bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans.

Hun kom - hun endret sin kurs - hun lot seg ikke stanse fordi hun hadde fått tro på noe....
Hebr 11:1-2  Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke

ser.  2 For sin tro fikk de gamle godt vitnesbyrd

3. Hvordan troen virker  -  How faith works
v. 28 For hun tenkte (sa ved seg selv):
         «Om jeg så bare får røre ved klærne hans, blir jeg frisk.» 
- Tro er å se - det indre bildet som former ditt liv
- Tro er å tenke
- de tankene som skaper forandring
- Tro er å tale - de ordene som setter kurs og retning
- Tro er å handle - tro skaper handling
  v. 27 Hun hadde fått høre om Jesus og kom nå bakfra i folkemengden og
   rørte ved kappen hans.
Jak 2:26 "For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger"
 
Avslutning: Din tro har frelst deg  -  Your faith has healed (saved) you 
v. 34 Da sa han til henne: «Din tro har frelst deg, datter. Gå bort i fred.
        Du skal være frisk og kvitt plagen din.»
Tro at du er elsket og akseptert av Gud

Tro på Jesu Kristi betingelsesløse nåde - at du er fullstendig tilgitt

Tro på hvem du er i Kristus Jesus   - en ny skapning   - rettferdiggjort
  - et sunt og godt selvbilde

Tro på Guds hjelp og ledelse i livet!
Tro på framtiden!

------------------------------------------------------

Til samtale:

1. Hva skal den bygges på?

2. Hvordan kan troen forandre våre liv?
-------------------------------------------------------

Nyttårsseminaret 2014: Troens kraft Nyttårsseminaret 2014: Troens kraft

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda