Nyttårsseminaret 2014: Dette tror jeg på

av Arnfinn Clementsen

Dette er min tro; Ikke en teologisk trosbekjennelse, men levende sannheter som hjelper i livet!

 

Dette tror jeg på

av Arnfinn Clementsen 

______________________________________________________________________

Rom 5:17 Døden fikk herredømme på grunn av ett menneskes fall. Hvor mye mer skal da ikke de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave, eie livet og få herredømme ved den ene, Jesus Kristus.

1. Rett tro fører til rett liv - Right believing leads to right living

Rom 1:16-17 For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. 17 For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro.

La Guds ord som taler sant om Gud - om livet - og om deg - tale til deg og skape tro i ditt liv

2. Dette er min tro - This is my faith Ikke en teologisk trosbekjennelse, men levende sannheter som hjelper i livet: - Tro at du er elsket og akseptert av Gud / loved and accepted Rom 5:8 Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.

- Tro på Jesu betingelsesløse nåde og tilgivelse / grace and forgiveness

Rom 5:20 "men der synden ble stor, ble nåden enda større"

- Tro at du er 100 % rettferdig på grunn av det Kristus har gjort/ 100 % righteous

Rom 3:21-22 21 Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. 22 Dette er
Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som 
tror...." - Tro at Gud har omsorg for ditt liv på alle områder (troens hvile) / care

Fill 4:19 Så skal min Gud, som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger

- Tro at Gud er med deg gjennom alt / through it all Rom 8:37 Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss.

- Tro at Gud vil lede deg i dine valg gjennom livet (retning og ledelse)/ direction and guidance Fill 2:13 For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje

- Tro at alt er mulig med Gud / everything is possible Efes 1:18-19 18 Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i

det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige 19 og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror

- Tro på kraften i Den Hellige Ånd / the power of the Holy Spirit Luk 4:18-19 18 Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg

 

 

Nyttårsseminaret 2014: Dette tror jeg på Nyttårsseminaret 2014: Dette tror jeg på

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda