Nyfiken på livet!

av Arnfinn Clementsen

I denne talen forteller pastor Arnfinn Clementsen blant annet om sitt møte med evangelisten Erik Larsson som stod i vekkelse også i Stavanger. Han besøkte kirken vår i 1992, 85 år gammel, og Erik sa til Arnfinn: «Jag ãr nyfiken på livet!»

(For English, please copy into Google translate)


Jes 43:18-19 Dere skal ikke minnes de første ting, ikke tenke på det som hendte
før. Se, jeg gjør noe nytt! Nå spirer det fram Merker dere det ikke.

Liv betyr forandring - nye faser - bevare nysgjerrigheten
En mann som har betydd mye for mitt liv er evangelisten Erik Larsson.
Han levde hele sitt liv i nye og ulike faser av fornyelse og vekkelse

  1. GUD VIL ALLTID GJØRE NOE NYTT

* Gud vil alltid gjøre noe nytt i våre liv, uansett hvor vi er i alder eller tilstand!
* Hver dag er en ny dag - gårsdagen er forbi - men Jesus er der!
* Nye faser: barn - ungdom - ung voksen - voksen - eldre - gammel
* Nye faser i menigheten av fornyelse og vekst
* Vi kan aldri gå inn i noe nytt uten å forlate noe gammelt
* Vi kan aldri ta på oss nye klær uten å ta av oss de gamle
 Efes 4:23-24  Bli nye i sjel og sinn!  Kle dere i det nye mennesket, som er skapt
           i Guds bilde til et liv i  sann rettferd og hellighet.

Vær nysgjerrig på livet - på Gud - og på hva han kan gi og gjøre i våre liv

2. DU KAN IKKE LEVE I DET GAMLE

Forandre det du kan forandre, men ikke kjempe med det som du aldri kan forandre

5 viktig ting om fortiden:

* Vit at du er tilgitt
* Lev ditt liv i tilgivelse og forsoning
* Ta imot Guds nåde og kraft til å "glemme"
* Lær av dine feil og gi slipp på det som holder deg fast
* Ta med det gode på veien videre - og forvent nye ting
Fill 3:13  Men en ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran

3. LEV NÅ OG OMFAVNE LIVET

* Velg dine kamper!
* Bli venn med deg selv
  Du er god nok for Gud! Aksepter deg som den du er. Du er ELSKET av Gud!
* Bli venn med livet - dagen i dag
  Salme 90:12 Lær oss å telle våre dager så vi kan få visdom i hjertet!

   Salme 118:24 Dette er dagen som Herren har gjort; la oss juble og glede oss på den!
  2 Kor 6:2  For han sier: Jeg bønnhørte deg i rette tid og hjalp deg på frelsens dag.
  Se, nå er den rette tid, nå er frelsens dag
* Møt framtiden med forventning - som en venn du vil bli bedre kjent med
 - "Vær nyfiken på livet"
  Jer 29:11 For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker
   og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

  3Joh v2  Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og ha det godt, like godt som du har det åndelig.

AVSLUTNING: Jesus vil gjøre noe nytt i ditt liv NÅ
Jes 43:18-19 Dere skal ikke minnes de første ting, ikke tenke på det som hendte
før. Se, jeg gjør noe nytt! Nå spirer det fram Merker dere det ikke.

 

 

TIL SAMTALE I GRUPPENE:

1) Hvordan kan det gamle hindre oss i å komme inn i noe nytt i våre liv?

2) Hva mener du er viktig for å bevare «nyfikenheten» på livet?

 

 

Nyfiken på livet! Nyfiken på livet!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda