Nye kapitler

av Jan Inge Espedal

Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran, og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Filipperbrevet 3, 13 - 14

 ---------------------------------------------------------------------------

For English - please copy the study in "Google Translate"
-----------------------------------------------------------------------------

Ditt og mitt liv kan sammenlignes med en bok. Noen har skrevet mange kapitler, noen har skrevet få. Noen kapitler har vært lystbetonte, andre har vært sorgfulle og triste. Noen kapitler er man godt fornøyd med, andre kapitler skulle man håpet ikke var skrevet. Uansett, så kan man ikke endre fortiden

MEN, vi kan selv bestemme hva som skal stå på de neste sidene, hva som skal prege de neste kapitlene. Det står ikke noe skrevet på de blanke sidene, de er åpne man kan skrive nye historier.

Lite er låst når det gjelder framtiden, vi kan i meget stor grad bestemme de neste kapitlene selv.

 

1.    Det beste ligger foran!

Uansett hvor man befinner seg i livet, om man er ung eller gammel, så tror vi at det beste ligger foran. For å leve i Guds vilje med våre liv, handler mye om å søke FØRST Guds rike, og la Guds Ånd lede våre skritt.

Matteus 6, 33
Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Ordspråkene 3, 9
Gi Herren ære med det du eier, med førstegrøden av hele din avling.

2. Kor 8, 4 - 5

4 De ba inntrengende om å få bli med på gaven og tjene de hellige sammen med oss.  5 Og de ga ikke bare slik vi håpet, men de ga seg selv, først til Herren og så til oss, slik Gud vil det

2.    Du er skapt for en tid som denne!

Ester 4, 14
For om du tier i denne tiden, vil hjelp og redning komme til jødene fra et annet sted, mens du og ditt farshus vil gå til grunne. Og hvem vet om det ikke er for en tid som denne at du har fått dronningrang?»

Dronning Ester ble redningen for jødefolket. Hun var på rett plass til rett tid.

Gud har ikke bommet med timingen, du om meg er nøye planlagt for å live i en tid som denne. La oss våge å tro at vi er kalt til å bety en forskjell i vår levetid.

Jesus har kalt oss til å leve som overgitte etterfølgere av Ham i denne tiden.

Lukas 9, 23 - 25
Så sa han til alle: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men mister seg selv og går til grunne?

Galaterbrevet 2, 20
Jeg er korsfestet med Kristus; 20 jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg.

 

Det er tid for (på ny) å overgi seg til Jesus og Hans plan for våre liv!

Det er tid for å skrive nye kapitler, ny historie!

----------------------------------------------------------

TIL SAMTALE I LIVSGRUPPENE

-------------------------------------------------------------

Hva ønsker du å skrive i de neste kapitlene i livet ditt?

 

Hvilken forskjell kan du bety i en tid som denne?

 

Hva tror du er Guds vilje for den tiden vi lever i?

 

 

Nye kapitler Nye kapitler

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda