Nullstille seg

av Runar Wold

«Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer» Joh. 15:2

 

Mobilene våre har et program som heter «innstillinger», og under her finner vi en mulighet til å nullstille mobilen og tilbakeføre den til fabrikkinnstillinger. 

Dette vil si at alle installerte apper , alle ting som er lagret på telefonen og alt som er lagt til etter at telefonen var ny - vil forsvinne.
Det kan være vanskelig for oss faktisk å slette noen ting som helst på mobilen, fordi vi føler alt er viktig for oss. Men alt er faktisk ikke viktig, og ved å tilbakeføre telefonen til slik den opprinnelig var - kan den kanskje motta nye og viktige oppdateringer.

Akkurat på samme måten, ønsker Gud å komme og nullstille oss og gjøre oss klar for viktige oppdateringer! 
Han ønsker å beskjære oss og rense oss, slik at vi opplever en vitalisering og fornyelse i livet.
Vi blir mer lik Jesus, det som er «inni treet» kommer lettere til syne og unødvendig «innhold» i våre liv blir renset bort. Det er viktig å huske at når Gud fjerner noe, er det alltid for å erstatte det med noe bedre. Det er for at vi skal bære mer frukt og fungerer som når en gartner beskjærer frukttrær og busker.

Beskjæring fører til at:
* Plantene holdes i sjakk, slik at treet ikke blir for stort.
* De kan formes, slik at treet kan bære mer frukt.
* Plantene blir fornyet, ved at det gamle blir fjernet.
* Gjør vekstene mer luftige, slik at kvaliteten på frukten blir bedre.
* Fjerner unødvendig vekt, slik at greiene ikke brekker av vekten.

Spørsmål til samtale:

1.       Bevisstgjøring - På hvilke områder kan vi trenge å nullstille oss og bli beskåret av Gud?

2.       Erkjennelse - Våger vi å be Gud lyse på oss og sjekke innstillingene våre, og la Ham beskjære og rense oss?

3.       Handling - Hvordan kan vi hjelpe og oppmuntre hverandre i de prosessene vi er i?

(Bruk gjerne verdiene våre til å tenke på egne liv - Troverdig, Utfordrende, Nær, Inkluderende, Sjenerøs)

4.       Refleksjon - Hva motiverer deg til å utvikle deg, la deg tenne opp på nytt, gå videre og ta imot «nye oppdateringer» i livet?

Avslutt gjerne med å be for og med hverandre. Be om gode prosesser i hver enkelt sitt liv, der Den Hellige Ånd får forvandle fra innsiden og ut.

Jes 43:19 - «Se, jeg gjør noe nytt.  Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken.»

 

 

Nullstille seg Nullstille seg

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda