Norges Fremtid!

av Arnfinn Clementsen

Joh 3:16 For så høyt har Gud elsket verden at Han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha et evig liv
Jeg glemmer aldri et TV- intervju på midt på 90-tallet, med en selfanger fra New Foundland som sa: ”Jeg driver med selfangst for å brødfø min familie og bygge min nasjon!” Hvilken holdning!

1. Takk for Norge
I mer enn 100 år har vi fått nyte verdien og gleden av å leve i et fritt og demokratisk samfunn, riktig nok avbutt av 5 år med okkupasjon under den 2. verdenskrig. Noen fra krigsgenerasjonen lever enda og kan fortelle oss mye om frihetens pris og frihetens betydning.

2. Åndelige vekkelser og kristen tro har påvirket og forandret vår nasjon gjennom mer enn 1000 år
Eksempler:
- Hans Nilsen Hauge møtte Gud i 1796. En åndelig vekkelse skapte ny tro i folket.
- Indremisjonen. Startet i Skien i 1853 og spredte seg over landet
- Frelsesarmeen kom til Norge i 1888 under sitt motto: "Blod og ild", og har siden vært en synlig og tydelig påvirkningskraft i det norske samfunnet.
- Pinsebevegelsen fra 1906 som i dag er ca 300 menigheter og teller 40.000 medlemmer - en levende kraft i samfunnet....

3. Vår oppgave som kristne i denne verden
a. Bønn
Be og takke for alle mennesker!
b. Forkynne evangeliet - vår aller viktigste oppgave. Ikke den loviske pekefingerkristendommen! Nå skal evangeliet - de Gode nyhetene om Guds nåde og Jesu frelsesverk forkynnes for alle!
c. Bygge landet - Samfunnsansvar.

Jeg begynte med selfangeren fra New Foundland. Jeg vil avslutte med den unge kassadamen på Kiwi. Hun smilte så godt. Takk for at du smiler så godt, sa jeg, Det koster så lite, svarte hun....!!!

Vi kan alle bety en forskjell ved å:
- be for mennesker
- ved å vise mennesker rundt oss Guds kjærlighet og nåde
- ved å legge vekk fordommer og fordømmende holdninger
- være frimodige og positivt tydelige på det vi står for
- ved å stå opp når det behøves for en sak som betyr noe for deg og for samfunnet

 

Norges Fremtid! Norges Fremtid!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda