Noe mye bedre!

av Arnfinn Clementsen

Heb 11:39-40 Og alle disse, selv om de fikk godt vitnesbyrd ved troen,
så fikk de ikke se oppfyllelsen av løftet.
For Gud hadde på forhånd utsett noe bedre for vår skyld, for at de ikke skulle bli fullendt uten oss

Innledning: Noe mye bedre!
På alle områder i livet vil vi gjerne ha noe som er bedre!
Det er sterkt med Moses, Josva, Elia, Elisja, David osv, men vi har noe bedre!!!
Hebr 11:13 alle disse døde uten å ha fått det som løftene taler om
Gal 3:23-25 Men før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven,
innestengt med sikte på den troen som senere skulle bli
åpenbart....
Mange Guds menn og kvinner i den gamle pakt trodde Gud,
men "troen var ikke kommet"
Det som er bedre er JESUS - og Han er vår tro!

1. Tror er ikke en gjerning
Tro er ikke noe man presterer eller noe man "prøver på"
Tro er av nåde - tro er ikke en gjerning eller selvstrev
Kvantitetstro eller kvalitetstro?
Hvis troen blir en gjerning kan troen komme "mellom" deg og Gud !
Gud ber deg ikke prestere noe han ikke har gitt deg!
Troen taler - tale/ bekjenne skaper ikke i seg selv tro
Troen handler - handling skaper ikke i seg selv tro
2Kor 4:13 Og siden vi har den samme troens Ånd, etter det som er skrevet:
Jeg trodde, derfor talte jeg, så tror også vi, derfor taler vi
Rom 10:8 Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte, -
det er troens ord som vi forkynner

2. Jesus er min tro
Gal 3:25 Men etter at troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren/
barnepasseren
Gal 2:20 Og det livet som jeg nå lever i kjødet, lever jeg i tro på Guds
Sønn/ ved Guds sønns tro
Jesus er min tro!

3. Tro er et liv i hverdagen
Tro er en kraft i vår hverdag som åpner for enorme muligheter!
Troen virker sammen med kjærlighet og forløser enorme resultater!
Heb 12:2 mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender
Fest blikket på Jesus i alle situasjoner - lev Jesus fokusert!

Avslutning: Lev i det som er mye bedre!

 

Noe mye bedre! Noe mye bedre!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda