Nederlag som gjør oss seierrike

av Karen Zelfimyan

Det er to måter å håndtere motgang og nederlag på to måter; du kan la det trykke deg ned og knuse deg, eller du kan bestemme deg for at det skal bli begynnelsen på en større seier.
Jesus har andre tanker om våre trengsler og nederlag, enn de vi har selv. Han har seiret over verden og gitt oss den seieren! Vi behøver ikke bøye oss ned for frykten, men heller ta gode valg i troen på den freden Jesus ga oss.

 

(For English, please copy into Google Translate).

Joh 16:33 Dette har jeg sagt for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler. Men vær frimodige, jeg har seiret over verden.

Ikke kompromisse, men stå oppreist i flammene
Dan 3     Som Sadrak, Mesak og Abed-Nego kan vi frimodig ta de gode valgene.  Disse tre ungdommene ville ikke bøye seg for statuen kong Nebukadneser hadde fått laget. Det som så ut som et nederlag, som ville koste dem livet, snudde til seier fordi de ikke kompromisset.

Elia mister motet
1.Kong 19:9 Da kom Herrens ord til ham og det lød så: "Hvorfor er du her, Elia?"  
Etter at Elia hadde opplevd en stor seier i kapittel 18, der Gud viste seg som den som svarte med ild foran Baal-profetene, leser vi i kapittel 19 at den samme Elia ble redd og mismodig. Gud kommer til ham og spør hvorfor han "gjemmer" seg i en hule, når Gud fremdeles har en oppgave til ham?

Gud svarer oss på vår tro og våre valg, og vi kan ta bestemmelser som leder oss inn i seieren som venter på oss! (Som da Jesus ble fristet av djevelen i ødemarken, Luk 4:1-13)
Vi kan beholde og øke vår styrke, ved å ikke miste motet på trengselens dag!

 

Til samtale:

  1. Hva kan vi gjøre, i gode tider i livet vårt, for å forberede oss på trengsler og motgang?

  2. Er det spesielle områder eller tider i livet det er vanskeligere enn andre å holde motet oppe, og ta de gode valgene? Hvilke områder dreier dette seg om?

  3. Hvordan kan vi beholde frimodigheten og handle i tro selv når vi møter trengsler og utfordringer? Kom gjerne med personlige vitnesbyrd om hva Gud har gjort i livet.

 

 

Nederlag som gjør oss seierrike Nederlag som gjør oss seierrike

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda