Navnet Jesus - kraften i bønn!

av Tormod Røyland

Mange kristne tror ikke på sine bønner – de tror det er mere kraft i andres bønner, enn sine egne. De tror Gud hører mer på en kjent predikant sine bønner, enn på de bønnene de selv ber. Men Gud gjør ikke forskjell. Kraften i bønn er å erkjenne, og tro på den autoritet som vi har fått i Navnet Jesus!

KRAFTEN I BØNN

Ved Tormod R – Karismakirken 26. august 2018

Bibelteksten: Apos gj 3; 1 - 16 Peter og Johannes gikk en dag opp til tempelet, til ettermiddagsbønnen ved den niende time.  2 Da kom noen bærende på en mann som hadde vært lam helt fra mors liv. ..6 Men Peter sa: «Sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har, vil jeg gi deg. I Jesu Kristi nasareerens navn: Reis deg og gå!» … 7 Hvorfor stirrer dere på oss som om det var vår egen kraft eller fromhet som gjorde at denne mannen kan gå? .. 16 Ved troen på Jesu navn har dette skjedd, for det navnet har gitt styrke til denne mannen som dere både ser og kjenner. Den tro vi får gjennom dette navnet, har gitt mannen full førlighet igjen, slik dere alle kan se.

AUTORITET | Authority

1) Samfunnet er bygd opp på prinsippet om autoritet – maktstruktur.

- Grunnlov – domstolene – stortinget – regjeringen – justisdepartementet – politi.

2) Rom 13; 4 – 6 Gud har innsatt verdslig (verden) autoritet

Styresmakten er en Guds tjener, til beste for deg. ..

NTs grunnleggende tanke er at folket underordner seg myndighetene, som Guds tjener, slik at det skal være fred i landet, trygt og godt for folket. Derfor respektere og BER menigheten  for myndighetene og de som styrer!

- Når myndighetene svikter sin oppgave – så går ikke kristne primært i demonstrasjonstog, nei, de kristne / menigheten BER! Gud er den som rår!!

3) Den åndelige verden fungerer ut fra autoritet

 

AUTORITETEN I NAVNET JESUS KRISTUS | The Authority in the name of Jesus Christ

1) Hebr 2; 6  Gud har gitt autoriteten til Gud sønnen.

a) En kort tid har du stilt ham lavere enn engler. Men du har kronet ham med herlighet og ære, 8  alt har du lagt under hans føtter. Da Gud la alt under ham, da var ingen ting unntatt;

2) Hebr 2; 14  Jesus løste mennesket fra djevelens autoritet og slaveri!

Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen, 15 og befri dem som av frykt for døden var i slaveri gjennom hele livet.

 

FULLMAKTEN I JESU NAVN! |  The power of attorney in the name of Jesus

1) Menighetens autoritet!

Efes 1; 22 Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, 23 som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle.

2) Den troendes autoritet

Mark 16; 17 Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de …

3) Bønn i Jesu navn:

Joh 14; 13 Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli æret gjennom Sønnen. 14 Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det.

Jesus Kristus har gitt deg fullmakt i sitt navn OVER alle makter og myndigheter, alle navn som kan nevnes – du kan regjere I hans navn i ditt liv og alle omstendigheter!

Til å samtale om:
- Hvorfor har Jesu navn makt?
- Hvorfor bad Paulus om åpenbaring for de troende slik at de kan forstå hvor stor Hans kraft er hos dem som tror (Jfr Efes 1; 19)?
- Når det tilsynelatende ser ut som om bønn ikke virker, hva da? (Jfr Hebr 2; 7)

Navnet Jesus - kraften i bønn! Navnet Jesus - kraften i bønn!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda