Nåde over nåde

av Jan Inge Espedal

Johannes 1.16: ”Og av Hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde.”

1.Vi har fått nåde i fra himmelen!

Gud har gitt oss mennesker nåde gjennom Jesus Kristus. Ingen mennesker når opp til Guds standard, men på grunn av Guds betingelsesløse kjærlighet har vi helt ufortjent fått nåde. Dette betyr at vi ikke er i en tilstand der vi skal prøve å være gode nok for Gud, men at vi er 100% hellige og rettferdige på grunn av Jesus sitt verk på korset. Denne ubeskrivelige nåden begeistrer.

2.Vi er kalt til å gi nåden videre!

Jesus har gitt oss et oppdrag om å gi evangeliet, de gode nyhetene, videre. Vi er kalt til å videreformidle den samme nåden som vi selv har fått fra Gud.

3. Vi har fått DHÅ som hjelper.

Apostelgjerningene 1.8: "Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være vitner om Meg i Jerusalem, og i hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende." Gud har gitt oss Den Hellige Ånd som hjelper oss til å være vitner om Jesus.

 

Nåde over nåde Nåde over nåde

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda