Nåde og rettferdighet

av Arnfinn Clementsen

 

"Nåde og rettferdighet"
Rom 5:17: "For om døden fikk herredømme ved den ene, ved denne enes fall, så skal da de som tar imot nådens overflod og rettferdighetens gave, desto mer ha liv og herske ved Den Ene, Jesus Kristus"
Grunnlaget for kristenlivet er hva Jesus har gjort, og gjennom Hans nåde er vi rettferdiggjort. Det bygger 100% på nåde, og ingenting på gjerninger.
Hvis vi ikke forstår hva det vil si å være rettferdiggjort, vil vi fortsette å være åndelige barn. Nåde og rettferdighet må etableres i våre hjerter som en kraft i livet. På grunn av Hans nåde er vi rettferdige hele tiden! Dette vil føre deg ut av et ustabilt liv bygd på gjerninger og følelser, og inn i et liv i vekst og seier!

Nåde og rettferdighet Nåde og rettferdighet

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda