Motgang - en tid for vekst

av Tormod Røyland

I denne talen setter vi oppmerksomhet på hvordan Gud kan bringe fornyelse og forvandling i våre liv.

MOTGANG - EN TID FOR VEKST

 (For english translation - please copy into Google translate).
I denne talen setter vi oppmerksomhet på hvordan Gud kan bringe fornyelse og forvandling i våre liv. På den ene siden skjer fornyelse gjennom møte Gud hvor vi berøres av Guds kraft. Og det er fantastisk når det skjer. På den andre siden kan fornyelse og forvandling skje i våre liv gjennom motgang og lidelse.

Bibelstudie for livsgruppene.  Fra Gudstjenesten 28. september - 14

Les sammen Romerbrevet 5; 1 - 5 før dere går videre.

I           FAKTUM - VI HAR FRED MED GUD

 «Fred med Gud»: Det er et objektivt faktum: Det betyr at det er noe som har skjedd, uten at du og jeg har hatt påvirkningsmulighet. Å har fred med Gud, er ikke først og fremst en følelse, men et faktum.
 1.Joh 5;13 og Joh 14;27

II         ERFARER - MOTGANG OG LIDELSE
To «hovedtyper» av motgang og lidelse. På den ene siden:
1. De lidelsene som er et resultat av at denne verden ligger i de onde. Det er Djevelen som stjeler, myrder og ødelegger gjennom sykdom, død, ødeleggelse, og lidelse som skyldes onde mennesker. Hva er meningen med slik lidelse? INGEN MENING. Det er en motgang og lidelse som ikke er villet av Gud, tvert imot: Det er dypest sett en konsekvens av at denne verden ligger i det onde.
Hvor er Gud da? Han er hos dem som lider, ved DHÅ, gjennom troende som han sender for å trøste og lindre, og gjennom alle som ber.
Men det er en type lidelse vi ber Gud om å bevare oss fra!

2. MEN det finnes en type motgang og lidelse som Gud tillater, som dypest sett er god.
Denne typen motgang og lidelse har åndelig vekst og modning som hensikt og mål! På samme måte som fysisk trening med riktig belastning gir økt muskelkraft og styrke, gjør den motstand og lidelse som Gud tillater åndelig vekst og styrke.

1.Tess 2; 4 og 5: Gud selv har PRØVET OSS og betrodd oss evangeliet. .. Gud, han som PRØVER VÅRE HJERTER.

1.Kor 10;13: Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut.

HVA ER HENSIKTEN MED MOTGANG OG LIDELSE?

Den er for vekst i kristenlivet og for utrustning til tjeneste! I følge Rom 5, 3 - 4 så blir vi testet på tålmodighet og prøver sinn (tvil og tro). Det tester trosmaterialet i våre liv!
Gjennom krisetider vil ånden føre oss inn i bønn, tro på Gud og la oss erfare Guds kraft og kjærlighet. 

1.Pet 1; 6-7:  Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser.  7 Slik blir troen deres prøvet.

III        LØFTET OM DEN HELLIGE ÅND
Du går aldri gjennom motgang og lidelse alene!
Joh 14; 16: han (Gud - faderen) skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid... dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.
Rom 5; 5: Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den hellige ånd som han HAR gitt oss.

 

TIL SAMTALE:

1. Bibelen har mange eksempler på mennesker ble prøver, og fikk godt vitnesbyrd for sin tro. Kan du komme på noen (Tips: Hebreerbrevet 11)?

2. Har du eksempler på motgang og lidelse hvor du etterpå har skjønt at Gud lærte deg noe nytt og det styrket troen din? 

 

 

Motgang - en tid for vekst Motgang - en tid for vekst

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda