Min sjel, lov Herren!

av Harald Vindenes

Vi har snakket litt om holdninger i menigheten i det siste. Hvilke holdninger ønsker vi å identifisere oss med? Inkluderende, sjenerøs, begeistret,… osv.
Begeistret er både en holdning, innstilling og bestemmelse. Det er lettere og tryggere å være negativ og avventende. Det er lett å være begeistret når du er ovenpå og alt går din vei, medgang, folk blir frelst, god økonomi, osv.
Men Bibelen snakker om å være begeistret under alle omstendigheter. Er det hykleri?

Salme 103: David gir kommando til sjelen sin...:
- "Min sjel, lov Herren!"

Ånden vår er gjenfødt og er alltid klar til å prise Gud, sjelen derimot er ikke alltid klar. I sjelen sitter følelsene, sinnet, viljen. Noen ganger må vi overstyre viljen og bare ta en bestemmelse og et valg.
1. Han forlater all din misgjerning.
Hvor hadde du vært uten Jesus? Trengte og trenger du tilgivelse? Jesus har satt deg over fra mørket til lyset.
2. Han leger alle dine sykdommer.
Det er mange løfter om helbredelse i Bibelen. Jes.53:"Ved Hans sår har vi fått legedom." Stå fast på løftene. Når du har fått helbredelsen så hold fast på den.
3. Han forløser ditt liv fra graven.
Han beskytter og redder deg fra ulykke. Tenk på alle de nestenulykkene som du ikke er klar over, hvilke dramatiske følger de kunne ha fått.
4. Han kroner deg med miskunn og barmhjertighet.
Han vet at du er svak, at du svikter. Hans miskunnhet tar aldri slutt. Han angrer ikke sitt kall og sin utvelgelse. Gud er på din side. Han står ved siden av deg og heier på deg. Sal.103. v10-12
5. Han metter din sjel med det som godt er,...
Han gir ny styrke, han fyller deg med glede og fred innenfra.
6. Han handler rettferdig, og gir rett til alle undertrykte.
Han kjenner din sak. Job 35,14:"Også når du sier at du ikke ser ham, så ser han nok din sak, og du må vente på ham." Sannheten vil komme frem. Hevnen hører Herren til, ikke ta den i din egen hånd.
Har du nå gode grunner for alltid å prise Herren?
5 Mos 28,13:"Herre skal gjøre deg til hode og ikke til hale. Du skal alltid være ovenpå og aldri ligge under, såfremt du hører på Herrens, din Guds bud." Bestem deg for at omstendighetene ikke skal styre deg, ditt humør, din psyke, din fred, din fremtid. Du har noe inni deg som er mye sterkere enn omstendighetene.

Min sjel, lov Herren! Min sjel, lov Herren!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda