Menighetsliv i harmoni

av Tormod Røyland

TEKST: Hebr 10; 18 – 25 (legg merke: Det åndelige / praktiske)
1. Kor 1; 10 (Message)
Jeg har et alvorlig anliggende å ta opp med dere, mine venner, og jeg bruker
den autoritet som er i Jesus, vår Herre: Jeg sier det så maktpåliggende som
jeg kan: Dere må komme overens med hverandre. Dere må lære å ta hensyn til
hverandre og utvikle (eng. kultivere) livet dere har felles.

INNLEDNING:

Jesus sa: JEG vil bygge min menighet..."
Hva var det Han sa? "Bygg meg et (åndelig) hus (levende steiner) - ikke et sirkus.
Forskjellen:
Sirkus: Underholdning for en dag
En bolig: Et hjem for familien, stabilitet, trygghet, vekst over tid - et sted hvor barn blir født.

Bibelen (Gud!) advarer kristne mot ikke å komme sammen i menigheten.
Det er så lett for oss å gli nesten umerkelig inn i en livsstil hvor man lever mer for sitt eget enn for Guds rike.
Å komme sammen i menigheten skal hjelp oss å leve etter Guds vilje og skjerpet i tiden før Jesus kommer igjen! Nehemja advarte folket mot å stå spredt på muren. Mørket blir mørkere - derfor blir lyset sterkere.

I et hjem kan det vare uenigheter og forskjellige syn på ting, spenninger - det er
ikke farlig.
Sit: Det vi er enige om holder oss sammen - det vi er uenige om fører oss videre.

1. Kor 1/10 snakker altså om HARMONI: Hver enkelt i menigheten må stemmes i forhold til hverandre. JESUS er kammertonen i menigheten.
DA KAN JESUS SPILLE PÅ MENIGHETEN TIL GLEDE FOR SYNDERE!

VI TRENGER RETT SPENNING FOR AT DET SKAL BLI HARMONI.

1. SPENNINGEN MELLOM FRIHET OG FORPLIKTELSE

FRIHET fra: Synd, fortapelse, forbannelse, Djevelens autoritet og herredømme.
Vi tror på den enkeltes frihet. Jesus var ingen sektleder- men frelser og
byggherre:
Jesus sa: Den som vil (FRIHET) følge etter meg, han må ta sitt kors opp og følge
etter meg
(FORPLIKTELSE)!
Paulus sa:
- Til frihet har Kristus frigjort meg (FRIHET)
Den samme Paulus sa:
- For de svake ble jeg som en svak, så jeg kunne vinne de svake. Je er blitt alle ting for alle mennesker, så jeg i alle fall kan frelse noen (1. Kor 9;22) (FORPLIKTELSE)

I Karismakirken tenker vi: "Alle frie og kan få forplikte seg".
To sider av den mynten:
Ene siden: Forpliktelse er dypest sett et gjensvar på å være et lem (medlem) på kroppen som Jesus er hode for! ÅNDELIG SANNHET!!
Andre siden: Forpliktelse er et gjensvar på Jesu misjonsbefaling/ menighetens visjon / hensikten / saken! PRAKTISK SANNHET

I Kristus tilhører vi hverandre!
"Herre: Stem mine hjertestrenger - så jeg gir de rette tonene".

 

Menighetsliv i harmoni Menighetsliv i harmoni

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda