Menighet i harmoni

av Tormod Røyland

En menighet i harmoni er en menighet som har de rette spenningene. Det er som med en gitar - er strengene for slakke, er gitaren ustemt og det er disharmoni. Er strengene for spente, ryker de. Harmoni skapes der strengene har rett spenning og hvor strengene innbyrdes er semt i forhold til hverandre. Og alle strengene må ta utgangspunkt i en grunntone. Grunntonen i menigheten er alltid Jesus! Hans nåde og kjærlighet setter alltid tonen.

Paulus sier følgende i 1. Kor 1;10: "Jeg har et alvorlig anliggende å ta opp med dere, mine venner, og jeg bruker den autoritet som er i Jesus, vår Herre: Jeg sier det så maktpåliggende som jeg kan: Dere må komme overens med hverandre. Dere må lære å ta hensyn til hverandre og utvikle (eng. kultivere) livet dere har felles".
Vi skjønner utifra dette skriftstedet at det var spenninger i den første menigheten også. Menighetsliv går ikke automatisk. Det må kultiveres og utvikles for at det skal bli harmonisk. Akkurat som i et hjem hvor familien er satt sammen av ulike personligheter med forskjellige gaver og utrustning, og hvor familiemedlemmene må respektere og positivt forløse hverandre, så må menigheten også som Guds familie håndtere spenninger på rett måte. Da kan Gud spille på menigheten til Guds ære og til velsignelse for syndere.

1. SPENNINGEN MELLOM FRIHET OG FORPLIKTELSE
FRIHET er frihet fra synd, fortapelse, forbannelse, Djevelens autoritet og herredømme.
Vi tror på den enkeltes frihet.
Jesus sa: Den som vil (FRIHET) følge etter meg, han må ta sitt kors opp og følge etter meg (FORPLIKTELSE)!
Paulus sa:
- Til frihet har Kristus frigjort meg (FRIHET)
Den samme Paulus sa:
- For de svake ble jeg som en svak, så jeg kunne vinne de svake. Je er blitt alle ting for alle mennesker, så jeg i alle fall kan frelse noen (1. Kor 9;22) (FORPLIKTELSE)

I Karismakirken tenker vi: "Alle frie og kan få forplikte seg".
Forpliktelse er ferskvare: Den har utløpsdato. Bevar ditt hjerte varmt - er hjertet varmt så elsker du menigheten, investerer du i menigheten.

2. SPENNINGEN MELLOM YNGRE OG ELDRE.
Hva er det? Spenningen mellom tro og visdom.
Stil og metode har utløpsdato. Samfunnet bestemmer stilen! Ikke innholdet.
De yngre skal ha respekt for de eldre! LYTTE.
De eldre må være RAUSE med de yngre.
Vi bør la oss inspirere av pågangsmotet, troen, inspirasjonen og galskapen!
Vi trenger hverandre!! Vi er en flergenerasjonsmenighet - men vi har bestemt oss for å ha et hovedfokus på den unge generasjonen!

3. SPENNINGEN MELLOM Å VINNE NYE ELLER BEVARE.
Vi må vinne nye for å ha noen å bevare! Ellers så dør vi ut etter et par generasjoner!

 

Menighet i harmoni Menighet i harmoni

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda