Målrettet liv

av Jan Inge Espedal

For å oppnå det man ønsker i livet bør man være målrettet. Man kan løpe, bare for å
løpe, eller man kan løpe for å vinne. Et målrettet liv starter med at man har et mål, man ser noe med sitt indre øye

"Vet dere ikke at alle de som deltar i et kappløp, er med og løper, men bare én får
seiersprisen? Løp da slik at dere kan få den!
Og hver den som deltar i kappløpet, forsaker alt annet. De gjør det for å oppnå en
forgjengelig krans, men vi gjør det for en uforgjengelig.
Derfor løper jeg, ikke i usikkerhet. Jeg kjemper ikke som en som slår ut i løse luften. Men jeg
legger tvang på mitt legeme og holder det i trelldom, slik at jeg som har forkynt for andre,
ikke selv skal bli forkastet." 1 Kor 9,24-27

Når man har sagt et klart "JA", sier man indirekte "NEI" til veldig mye annet. Det kan
være lett å ønske seg noe, men "nei-ene" som følger med kan være den vanskelige delen.
Når man er klar på hva man vil, er det lettere å forsake det som kommer i veien for å nå
målet. Når man har bestemt seg for noe, må man hele tiden passe på at man holder seg
på rett kurs (selvdisiplin).

Jesus var svært målrettet i sitt liv på jorden. Jesus sa JA til å frelse verden og Han sa NEI
til den behagelige tilstanden i himmelen.

"Men det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Ja, jeg
regner alt som tap fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt.
For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt, regner jeg som verdiløst skrap, bare jeg
kan vinne Kristus." Filipperbrevet 3, 7-8

Paulus satte Jesus Kristus fremfor alt, han valgte et stort "JA" til Jesus.

Utfordring:
- Har vi sagt "JA" på de rette plassene i livet?
- Er det vi prioriterer i livet viktig nok til å bruke mye tid på?

 

Målrettet liv Målrettet liv

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda