MENIGHETEN – DET HERLIGE LANDET

av Tormod Røyland

Men landet … er et land med fjell og daler. Det får vann å drikke av regnet fra himmelen. Det er et land som Herren din Gud har omsorg for. Alltid hviler Herren din Guds øyne på det, fra året begynner til året slutter.(5. Mos 10;10-12)
..for dere skal være det herlige landet, sier hærskarenes Herre (Mal 3; 12).
SANNHET 1
Guds ord sier at det herlige landet er menigheten! Det landet skal være ditt liv her og nå! (Ikke et bilde på himmelen).

 

SANNHET 2 Hvorfor er ikke "det herlige landet" et bilde på himmelen slik mange tror?
a) - Himmelen skal ikke erobres, slik kaanans land måtte erobres av Israels folk! 
Himmelen er gitt oss i Jesus som vår arv! Mens nenigheten lever i en åndskamp mot denne verdens krefter. Derfor er bønn, lovsang, forkynnelsen, praktisk godhet våpen i åndskampen!

b) Det var store velsignelser i landet, men landet måtte voktes mot fiender. Det må ikke himmelen. 

c) Det herlige landet var befolket av feilende og ufullkomne mennesker. Det er ikke himmelen. I himmelen er alle fullkomne på grunn av Jesu fullkomne frelse.
 
d) Hvordan kan da menigheten være "det herlige landet"?
Fordi menigheten er Kristi legeme! Menigheten er forvalter av Guds kraft! Ikke noe mindre! Menigheten er en forvalter av evangeliet som bringer håp til mennesker! Derfor er menigheten "det herlige landet". 

Men teksten vår slutter ikke her. Menigheten må ha "kjøreregler" - en del ordninger som kvalitetssikrer og bevarer menigheten som en god forvalter av evangeliet!
5. Mos 11;13-16: Om dere adlyder mine bud som jeg gir dere i dag, og elsker Herren deres Gud og tjener ham av hele deres hjerte og hele deres sjel, .. vokt dere så ikke hjertet blir ført på avveier...	

SANNHET # 3	
Helhjertet kjærlighet! - Den største verdien i menighetens kultur.
Jesus: Joh 13; 34-35 Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. 35 Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.»

a) Kjærlighet er det fremste kjennetegnet på menigheten.
	- Elske Gud
	- Elske hverandre og tjene de troende
	- Elske andre mennesker og tjene de som ennå ikke har møtt Guds kjærlighet. 

b) Hva er helhjertet kjærlighet? INITATIV! Bibelen sammenlikner Jesu kjærlighet til menigheten med hvordan kjærligheten mellom mann og kone skal bør være: Helhjertet kjærlighet tar initiativ utover det ordinære. Skaper lidenskap! En menighet uten initiativ og lidenskap er ingenting verd.

c) Kjærlighet er ikke en følelse, men en respons i handling! Tjenesten gjort i kjærlighet er vår respons på det Jesus har gjort. Jfr Fil 2; 2 
Vår kjærlighet til andre mennesker er vår respons på Guds kjærlighet til oss. 

AVSLUTNING
Vær engasjert - bevar ditt hjerte brennende - gi Jesus ditt beste!
La 2012 være et år hvor vi jekker kjærligheten til Kristus, kjærligheten til menigheten og kjærligheten til mennesker rundt oss opp noen hakk!

 

 

MENIGHETEN – DET HERLIGE LANDET MENIGHETEN – DET HERLIGE LANDET

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda