Lys og Salt

av Arnfinn Clementsen

Hør Søndagens inspirerende og kraftfulle tale om å være lys og salt, og bringe Guds kongerikes verdier inn på alle områder i samfunnet.

Innledning: Historien om "Norge tilbake til Gud"

Matt 5:13-16  Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal
     det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og

     tråkkes ned av menneskene.

     Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke
     tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en

     holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene,
    så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen! 

 
1. I hver nasjon bygger Jesus sin kirke

Matt 16:18 Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge
      min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.
     Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være
     bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.

Kirken har nøkkelen til å forandre en nasjon - og historiens gang!

Sammenheng mellom kirken og nasjonen!
* Kirken representerer et annet kongerike med gudsrikes verdier
* Kirker har budskapet som har kraft til å forandre
* Kirken er seiersrik i sin natur
* Kirken er den levende Jesus tilstede i denne verden for å tjene Guds planer for  
    denne generasjon

 

2. Sammenheng mellom kirken og nasjonen

Bibelen viser oss klart at det er sammenheng mellom Guds folk og nasjonen
Eksempel fra GT: 1.Mos 18:20-33  Abraham, Lot og Sodoma

Kirken er viktig og avgjørende for nasjonens tilstand og framtid
Jesus er svaret og håpet - Kirken er svaret og håpet for hver nasjon
Matt 5:13-16         Jordens SALT      - ikke noe annet salt
                               Verdens LYS        - ikke noe annet lys
                               BYEN på Fjellet   - ingen annen "by" kan erstatte kirken

Salte saltet - eller jorden? - Lyse opp lyset - eller lyse opp verden?
En sløv og sovende menighet - en sovende nasjon

Esek 22:30           Jeg har lett blant dem etter en mann som kan bygge opp igjen
muren og stille seg i mur-revnene (for meg på vegne av landet),
for landet så det ikke blir ødelagt. Men jeg har ikke funnet noen

* Bygge en mur
* Stå i gapet / mur-revnene

* Innfor Gud - på vegne av folket

 

3. Hvordan skal vi se på verden/ menneskene rundt oss?
* med Guds hjerte - kjærlighet
Joh 3:16-17          For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn
* med identifikasjon
Neh 1:1-7 og Dan 9:1-5 Vi har syndet

Avslutning: Kirkens tre hovedoppgaver i verden
a
. Bønn

   1.Tim 2:1-4 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse,
      forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende
      stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet
      i alt. Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil
      at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne

b. Vinne mennesker/ evangelisering
     Mark 16:15  Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt

c. Samfunnsansvar - Lys og  salt!

     Bringe Guds kongerikes verdier inn på alle områder i samfunnet
     Eksempler :
     * "Selfangeren fra New Foundland"
     *  Fra historien: Hans Nilsen Hauge - 1796 og 1800-tallet

     Hold fokus i denne tiden!

 

 

Lys og Salt Lys og Salt

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda