Love

av Jan Inge Espedal

Kjærlighet er et universelt språk som folk forstår. Ekte, uselvisk og uegoistisk kjærlighet kommer fra Gud. Denne kjærligheten ble åpenbart gjennom at Gud sendte Jesus til jorden for å dø på korset for alle mennesker synd og skyld, og dermed åpnet opp igjen for ”fri bane” til Gud. Mennesker kan da helt ufortjent, og bare av nåde få motta Guds vidunderlige kjærlighet, og leve i Hans nærhet.

1 Kor 13,13 "Så blir de da stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men den største av dem
er kjærligheten."

Menneskelig kjærlighet når et stykke, men Guds kjærlighet når helt ut. Gud er lys og i Ham
finnes det ikke noe mørke. Lys er sterkere enn mørke. Kjærligheten er sterkere enn hatet,
sterkere enn ondskapen og sterkere enn bitterheten.

Som mennesker så utøver man svært ofte det man selv har opplevd. Et møte med Guds
kjærlighet er derfor svært grunnleggende for å kunne gi ekte kjærlighet videre. Guds
kjærlighet kan man blant annet møte gjennom andre mennesker, gjennom Bibelen og gjennom
det personlige fellesskapet med Jesus.

Romerbrevet 12 10: "Vær elskverdige og kjærlige mor hverandre i broderkjærlighet, vær
fremst i dette å vise de andre ære!

Kjærlighet er ikke primært en følelse - det er praktisk handling!

Kjærlighet er ikke primært en stemning - det er selvoppofrelses!

Kjærlighet handler ikke primært om å få, men om å gi!

Du som leser denne teksten er elsket av Gud, våg å ta imot av Hans kjærlighet!

 

Love Love

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda