Løft blikket - se!

av Tormod Røyland

I denne talen setter pastor Tormod oppmerksomheten på mennesker rundt oss. Vi trenger å løfte blikket og se vår hverdag med nye øyne. Hvem er det som er «kvinnen ved brønnen» for deg?

«Løft blikket – se!»

Bibelstudie fra GUDSTJENESTEN 19. OKT-14 (For English version, copy into Google translate)

I Johannes evangelium kapittel 4; vers 3 – 35, så leser vi om hvordan Jesus møter en kvinne ved brønnen. Samtalen som Jesus starter der forvandler denne kvinnens liv totalt. Hun blir sett, møtt og anerkjent av Jesus, og denne samaritanske kvinnen får håp og frelse for livet sitt! Les teksten høyt for hverandre.

Hva kan vi lære av Jesus´ måte å nærme seg mennesker på?

I. JESUS VISSTE H V E M HAN VAR
M e s s i a s – Kristus (den salvede)
- Sendt fra himmelen - Salvet for et oppdrag - Han visste hva han hadde å gi: «(…) den som drikker av det vannet jeg vil gi ham skal aldri mer tørste».

Vi må også huske på h v e m v i e r .
- Guds barn, rettferdiggjort ved Guds nåde, fylt med den Hellige ånd og kraft, og salvet (Bibelen: «Hans om har salvet oss er Gud).
- Vår identitet, (vårt syn på oss selv) bestemmer vårt fokus.
Disiplene hadde et annet fokus enn Jesus – mat (v. 8 og 31 og 33)! Disiplene var umodne og ufokuserte.

Paulus sier: «Så er vi da UTSENDINGER FOR KRISTUS» (2. Kor 5; 20),
Når vi forstår hvem vi er i Kristus, så justeres vårt fokus – vi begynner å legge merke til mennesker rundt oss på en ny måte.
Jesus var bevisst på HVEM han var, og det gjorde at han så anledningen der han var.

Jesu´ bevissthet på sin identitet ledet ham i kallet.
II. JESUS VISSTE H V A KALLET HANS VAR
J e s u s var sendt til verden (alle), men til én og én.
- Jesus lærer oss noe viktig om Gud – han er opptatt av det ENE mennesket:
- Luk 15; 6: Hyrden 99/1: ‘Gled dere med meg, for jeg har
funnet igjen den sauen som var kommet bort.

- Luk 15; 8: Eller om en kvinne har ti sølvmynter og mister én, tenner hun ikke da en lampe og feier i hele huset og leter nøye til hun finner den?
I n g e n av oss kan vinne alle, men vi er sendt til den ene.

III. LØFT BLIKKET - SE!
Så spørsmålet er – midt i vår hverdag - HVEM SER VI?
Jesus ville lære disiplene å se mer enn bare det daglige behovet – som mat. Jfr. vers 32 – 34: Markene er hvite til høst - (mennesker er rede til å ta imot Jesus).

For å sette ting i p e r s p e k t i v: 11. september 2001-tragedien: 2993 mennesker døde da skyskraperne kollapset. Det tilsvarer avstanden fra Karismakirken til Tjensvollkrysset tett i tett med mennesker stilt etter hverandre. De ble revet vekk fra dette livet på noen minutter.

I 2011 passerte jordens befolkning 7 milliarder. Kanskje ca 1,6 milliarder er kristne. Det betyr at ca 5,4 mill mennesker ikke kjenner Jesus som sin frelser. Det tilsvarer en tett kø av mennesker 33,7 ganger rundt jordens overflate. Disse menneskene går fortapt uten Jesus.
Kan vi tenke oss hvilken smerte det er for Gud at mennesker forlater dette livet uten å være frelst?

Er vi villige til å fornye våre tanker og si: Jeg vil stå opp om morgenen og tenke: I dag skal jeg berøre et menneske med noe god fra Gud. I dag står jeg opp og jeg ønsker å være tilgjengelig for at et menneske i min verden skal få møte Jesus.

Til samtale:

1) Hvordan angår Jesu befaling oss: «Løft blikket – se!» (Joh 4; 35) og «Jeg har sendt dere ut for å høste (..)» Joh 4; 38?

2) Hvordan kan vi leve med denne utfordringen uten å bli loviske?

Løft blikket - se! Løft blikket - se!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda