Livsgnist

av Jan Inge Espedal

1. Mosebok 45, 25 - 28
De fortalte: «Josef lever. Han er hersker over hele Egypt.» Men faren var like kald i hjertet, for han trodde dem ikke. Da fortalte de ham alt Josef hadde sagt dem, og han fikk se vognene som Josef hadde sendt for å hente ham. Da livnet Jakob til. «Dette er stort!» sa Israel. «Josef, sønnen min, lever ennå! Jeg vil reise og se ham før jeg dør.»

Jakob hadde i lang tid sørget over sønnen sin, Josef, som han trodde var død. Jakob lot seg
prege så kraftig av tapet av sin favorittsønn, at han hadde mistet livsgnisten. Da Jakob får vite
at Josef faktisk lever, står det beskrevet: «Da livnet Jakob til». For å si det med andre ord,
Jakob fikk livsgnisten tilbake.

Gud har gitt livet som en gave, og Han ønsker at vi skal elske livet. Samtidig kan vi oppleve
at livsgnisten reduseres på grunn av tap av noen man har kjær, sykdom hos seg selv eller
andre, dårlige nyheter, opplever ingen mening med livet, løgntanker, opplever ikke at man har
verdi, føler seg ikke god nok / strekker ikke til og angrer på feil i fortiden.

Selv om livet ikke alltid er lett, kan følgende sannheter være til hjelp for å ha et høyt nivå av
livsgnist:

1. Du er ekstremt verdifull!
Samle 139, 13 - 17

2. Du er mer enn god nok!
Dommerne 6, 14

3. Det er alltid håp! (og en vei videre)
Jeremia 29, 11

4. Du er tilgitt!
Kolosserne 1, 13-14
For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike.
I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene.

5. Det er en mening med livet
1. Johannes 4, 19
Vi elsker fordi Han elsket oss først

Vi er skapt for å bli elsket av Gud - og å elske Ham, ved å elske vår neste!

Aktuelle spørsmål til livsgruppesamlinger:

Hvordan kan du øke din egen livsgnist? (Finn to konkrete tiltak)

Hvordan kan du øke noen andre sin livsgnist? (Finn to konkrete tiltak)

 

Livsgnist Livsgnist

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda