Levende kirke bringer fremtid og håp

av Arnfinn Clementsen

En levende kirke som bringer fremtid og håp er en kirke som ber for alle mennesker - og når én og én!


Levende kirke bringer fremtid og håp | 
The living church brings future and hope

 Jer 29:5-7 + 11   5 Bygg dere hus og bo i dem, plant dere hager
    og spis frukten!  6 Ta dere koner og få sønner og døtre! Ta koner til sønnene og
    gift bort døtrene deres, så de kan få sønner og døtre. Der skal dere bli flere og ikke
    færre.  7 Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil, og be
    til Herren for den! For når den har fred, har også dere fred.
11 For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke
    ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

Midt i en håpløs situasjon taler Gud om fremtid håp

586 f.Kr.-  Jødefolket (Juda/ Jerusalem) bortført til Babel. Salme 137:1-4 Ved elvene i Babel satt vi og gråt...
I denne situasjonen sier Gud ved profeten Jeremia:

* Bygg hus og hjem - plant hager - spis fruktene
* Bygg familier - få barn - tenk fremtid

* Voks og blir flere - øk deres innflytelse

* Søk fred og ta ansvar for byen - og for byen

* Når det går byen vel, går det dere vel!
Guds løfte for fremtiden:
Jer 29:11  For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

Guds levende kirke har et spesielt oppdrag i denne verden:

 

1. Levende kirke er en bønnens kirke
Gud samarbeider med sitt folk gjennom bønn!

1 Tim 2:1-4  Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 2 Be for konger og alle i ledende stillinger,
så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt.  
3 Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over,  4 han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.
a. hvem kan be?

- alle kristne har en oppgave i bønn
  Jakob 5:16 Et rettferdig menneskes bønn er virksom og  utretter mye.
    "the effective, fervent prayer of a righteous man avails much" - NKJV

b. Hvem skal vi be for?
  - alle mennesker - konger og alle i ledende stillinger

c. Hva skjer når vi ber?
   - stille og fredelig - gudsfrykt og verdighet - mennesker skal bli frelst

d. Hvordan skal vi be?
  *  Bønn med hjertets engasjement  - nød og identifikasjon
  * Troens bønn som utfordrer og "begjærer"

2. Levende kirke lever i vekkelse
 * Folkevekkelse er folkets vekkelse! Av folket til folket!
  Mark 16:15  Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud
      har skapt
  * Gi den levende Jesus til landet!


3. Levende kirke påvirker og forandrer samfunnet
    Matt 5:13-14  salt, lys, byen på fjellet

    Bringe Guds kongerikes verdier inn på alle områder i samfunnet

 

 

 

Levende kirke bringer fremtid og håp Levende kirke bringer fremtid og håp

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda