Lev ut ditt potensial

av Arnfinn Clementsen

Sal 92:13-16 14 De som er plantet i Herrens hus, skal spire i vår Guds forgårder ( spire= trives, blomstre)

Innledning: Den som er plantet i menigheten skal trives og blomstre
Rett gudsbilde - og forståelse av evangeliet vil skape en atmosfære av
sjenerøsitet - oppmuntring - glede -takknemlighet - positive tanker.
Potensial (latin: ”potentia”) betyr ”makt, ressurser, (iboende) muligheter”

 

Sal 92:13-16 14 De som er plantet i Herrens hus, skal spire i vår Guds forgårder ( spire= trives, blomstre)

Innledning: Den som er plantet i menigheten skal trives og blomstre
Rett gudsbilde - og forståelse av evangeliet vil skape en atmosfære av
sjenerøsitet - oppmuntring - glede -takknemlighet - positive tanker.
Potensial (latin: ”potentia”) betyr ”makt, ressurser, (iboende) muligheter”

1. Vi er alle verdifulle – og like verdifulle
1Kor 12:18-27 22 Nei, det er heller slik at de lemmene på legemet som
synes å være svakest, de er nødvendige.
Alle har et gudgitt potensial!

2. Guds nåde er tilgjengelig for oss alle - alltid
2Tim 2:1 Du, min sønn, bli derfor sterk i nåden, den som er i Kristus J
Vi må leve ut fra nåde – og ikke krav! Da frigjøres vårt potensial!
2Kor 12:9-10 Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i svakhet
1Kor 15:10 Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og Hans nåde mot
meg har ikke vært forgjeves.

3. Viktig med et godt selvbilde og en sunn selvinnsikt
1Kor 11:31 For hadde vi dømt oss selv, ville vi ikke blitt dømt
Forstå hva som kan/ skal forandres og hva som ikke kan/ skal forandres
John C. Maxwell: 70 % sterke sider/ 25 % forandring/ 5 % svake sider
Rom 12:3 I kraft av den nåde som er gitt meg, sier jeg til enhver som
er iblant dere, at en ikke må tenke høyere om seg selv enn en bør tenke, men tenke med besinnelse…..
2Tim 1:6-7 kraftens og kjærlighetens og sindighetens Ånd
Ingen Jantelov, men en sunn selvinnsikt!

4. Utvikle din personlighet og bruk dine gaver
2Kong 4:2 Si meg, hva har du i huset?" Hun sa: "Din tjenerinne har
ikke annet enn en krukke med olje i huset."
Ef 4:16 ..ved den oppgaven som ethvert ledd har, etter virkningen
av den styrke som er gitt hver del.
Din personlighet er ditt ”spesiale” - takk Gud for at du er den du er
Du har medfødt talenter - lær å kjenne deg selv og bruk dem
Gud har gitt deg nådegaver - oppdag dem, bruk dem og utvikle dem
Utdannelse - anvend det i Guds rike
Erfaring - la erfaring være din tjener, men ikke Herre
Viktig å plante våre liv inn i menigheten med alle våre gaver - og potensial

Avslutning: Lev ut ditt gudgitte potensial
”Kirken jeg ser dyktiggjør den enkelte til å leve et naturlig overnaturlig liv i
hverdagen og fungere med sine talenter og gaver”

Lev ut ditt potensial Lev ut ditt potensial

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda