Lev som Jesus

av Arnfinn Clementsen

 

"Lev som Jesus"
Kol 2:6 "Slik dere altså har tatt imot Kristus Jesus, Herren, så vandre i Ham"
Guds Ånd fører oss tilbake til det sentrale - til Jesus!
1. Jesus brydde seg om mennesker. Han levde i et nært forhold til sin far. Å leve i en nær relasjon med Gud gjør at vi elsker mennesker, uansett hvem de er eller hvrodan de lever.
2. Jesus tjente ut fra relasjoner. Relasjon - ikke konfrontasjon. Kommunikasjon- ikke demonstrasjon. Jesus talte sannhet ut fra en relasjon. Hvordan oppfatter folk oss som kristne og som menighet?
3. Jesus levde naturlig overnaturlig. Vi har fått Den Hellige Ånd, og ved Ham kan vi leve som Jesus levde; naturlige overnaturlige liv i hverdagen.

Lev som Jesus Lev som Jesus

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda