Lev misjonalt

av Tormod Røyland

Og leve misjonalt betyr og være oppdragsfokusert. Å være en troende er synonymt med og være kalt og utsendt fra Guds rike til mennesker. Og leve misjonalt er ikke en ekstramulighet, en ekstraordinær tjeneste eller en åndelig oppgradering for en spesielt moden kristen. Bli med når Tormod inspirerer for en misjonal livsstil!..

Å leve misjonalt er grunnleggende for en kristen - og fra dag én som kristne kan vi anse oss selv som Guds utsendinger.
La oss ta et skritt tilbake og se det hele fra Guds side:

1. EVANGELISASJON OG MISJON ER GUDS AKTIVITET DREVET AV KJÆRLIGHET TIL VERDEN.

1) Gud er en Gud som sender
a) Gud ber ikke sine barn om å gjøre noe han ikke selv har gjort først.
b) Joh 3;16: For så høyt elsket Gud verden at han sendte sin sønn..
- Islam: Allah sendte en bok (Koranen)! Allah kom aldri personlig!
- Kristendommen: Gud sendte sin sønn - som var Gud!
- Fil 2;6-7: "Han som var i Guds skikkelse, holdt det ikke for et tilranet gode å være lik Gud, 7 men Han uttømte* Seg Selv (satte seg selv i andre rekke), tok på Seg en tjeners skikkelse og kom i menneskers likhet** (ble som et menneske - men Jesus var fullkommen).

2) Gud er en Gud som selv går!
- Gud brøt inn i historien.
- Joh 1;14: "Ordet ble (ikledd) kjød og tok bolig iblant oss"
- Ordet som var Gud ble menneske - Jesus Kristus.
- Gud tok bolig i blant mennesker

3) Jesus som selv var utsendt, sender de troende!
a) Joh 20;21: "Som Faderen har utsendt Meg, sender også Jeg dere."
- Det er kirke fordi det er et misjonsoppdrag, ikke motsatt.
- Kirken er den eneste institusjonen som eksisterer til fordel for dem som ennå ikke tilhører den!

b) Jesus sender disiplene allerede i Matt 10. Altså tidlig i sin tjeneste!
- Da hadde de ikke ennå forstått av Jesus var Messias!
- Disiplenes respons på Jesu undervisning var i stor grad merket av missforståelser og overfladisk egoisme.
- De var umodne - opptatt av sin egen posisjon.
Av dette forstår vi at en misjonal livsstil ikke er for viderekommende, men handler om å være et vitne for Jesus så snart vi har blitt frelst.

2. SKATTEN OG LEIRKARET
2Kor 4;7: "Men vi har denne skatten i leirkar, for at det skal bli klart at den veldige kraft er fra Gud og ikke fra oss selv".

1) Leirkaret = våre liv.
- Livene våre er ikke perfekte - vi er mennesker som ofte kommer til kort. Men folk forventer ikke etter det perfekte, men det ekte.

2) Skatten = Gud i den troende
- 2Kor 4:6 For Gud, som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram.

3) Å leve misjonalt er og leve så tett på mennesker at de kan få se hva som skinner frem fra ditt hjerte
Mennesker vil smake på Guds godhet, få se hva Guds nåde har betydd i ditt liv.
Vi er som reflekser, refleksen gir ikke selv lys, men reflekterer Lyset - Kristus.

Bekjennelse: Jeg vil leve misjonalt - jeg vil leve kristenlivet med en positiv forventning til at Gud vil gi meg anledninger til og vitne om ham og få lede mennesker til Gud.

 

Lev misjonalt Lev misjonalt

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda