Lev i den – voks gjennom den – tjen ved den: #nåde

av Tormod Røyland

I denne talen løfter Tormod frem bredden av Guds nåde. Vi blir ikke bare frelst ved nåde, men vi får vokse i vårt åndelig liv ved nåden, og vi skal få tjene i den kraft nåden gir.
Titus 2; 11 – 15b
1. Frelst ved nåden
Menighetens hemmelighet: er evangeliet (gode nyheter) om Guds nåde.
Nåde betyr: gratis, ufortjent, Guds gave. Hva vil det si og være frelst ved nåden? Tit 2; 11.

1) Dine synder er tilgitt, utslettet, tilintetgjort og kansellert. Synden mistet kraft i seg til å gjøre det den skulle - sende til fortapelse. Fienden er anklageren, MEN Jesus er vår forsvarer.
2) Du er elsket. Tit 3; 4 - 7
3) Du er satt i himmelen med Kristus - din posisjon i Kristus.
- Vi er satt i himmelen (posisjon) - selv om vi lever på jorden.
- Nåden kobler deg til de himmelske
- Du er koblet på Guds rikes ressurser: Guds kraft, kjærlighet, styrke, tilgivelse, helbredelse
4) Din sykdom og skrøplighet er betalt for.
Vi har kommet inn i en ny slektslinje, en blodlinje - helselinje.
"Ved hans sår har dere blitt legt" - "han sendte sitt ord og helbredet deg."

2. Vokse ved nåden Tit 2; 12
1) Lev av kraften i Guds nåde ved tro! Nåden er virksom i den som tror.
2) Nåde er ikke syndenes tillatelse - men omvendelse og tilgivelse.
- "Det er ikke så farlig om jeg synder, eller oppfører meg umodent som en kristen - vi lever jo i nåden".
Feil: Nåde er ikke en unnskyldning for å synde. Nåde er ikke tillatelse til å forbli umoden.
Rom 6; 1: Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde så nåden kan bli enda større? 2 Slett ikke! Hvordan kan vi som døde bort fra synden, fremdeles leve i den?
Jo mer av Guds nåde som blir åpenbart for deg, jo mer har du lært å kjenne Jesus og jo mindre vil du synd.
3) Vekst skjer ikke ved at vi anstrengelser oss.
- Å vokse i hellighet og modenhet er Åndens verk! Åndens helliggjørelse.
- Vi skal speile oss i Ordet (jfr Jakobs brev) og bli forandret. Nåden forandre meg.
- Hvis du vil, så vil Gud! Det er Gud som virker i meg, og ville og virke til hans gode vilje, det som er til hans behag. Fil 2; 13
3. Tjene ved nåde Tit 2;14
1) Ef 2; 10: Vi her hans verk - (kunstverk) skapt til gode gjerninger (hensikt) som han har lagt ferdig for oss, for at vi skal vandre i dem.
2) Tjeneste - medarbeiderskap du har gitt deg til:
- Tjeneste formere oss.
- Utvikler trofasthet
- Utholdenhet
- Å stå gjennom krevende tider
- Bidrar til å utvikle din personlighet.
- Glede ved og bygge noe over tid.
3) Tjeneste du "snubler" over - DHÅ leder deg opp i (Vær ikke bekymret for hva du skal si - det skal bli gitt deg i samme stund).

Lev frimodig: Du står i nåde - du er fylt av nåde - og kraften i nåden fungerer ved tro!

 

Lev i den – voks gjennom den – tjen ved den: #nåde Lev i den – voks gjennom den – tjen ved den: #nåde

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda